Svampdiagnostik, svampserologi, Cryptococcus neoformans, kryptokockantigenpåvisning

Svampdiagnostik utförs på Sahlgrenska, länk

Kryptokockantigenpåvisning utförs på Sahlgrenska, länk