Mykobakterier differentialdiagnostik odling

Indikation

Allmän odling/differentialdiagnostik utförs på Klinisk mikrobiologi, NÄL, se nedan.

OBSERVERA! Odling, direktmikroskopi och PCR av tuberkulos och andra mykobakterier utförs på Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Länk till provtagningsinstruktionen

Beställningsblankett gul A5, art.nr 102767969

  • På beställningsblanketten skall stå uppgifter om patientens namn och personnummer samt provtagningsdatum.
  • Ange avsändare och ev svarsmottagare och ansvarig läkares VGR-ID. 
  • Kryssa i önskad odling och ange provmaterial och provlokal.
  • Ange klinisk frågeställning (ex tuberkulosmisstanke) och aktuell antibiotikabehandling.

Provmaterial och provtagningsartiklar

BAL (bronkeoalveolärt lavage), ventrikelsköljvätska, abscessinnehåll, pleura, ascites, ledvätska, likvor, urin, vävnad, obduktionsmaterial 

Rör med gult skruvlock och konad botten, art.nr 102769965 (urinodlingsrör)

Rör 13 ml skruvlock och 0-ring, plast art.nr 103581047 (mjölkaktig färg på röret)

OBS! Till vävnad eller obduktionsmaterial tillsättes ca 1 mL NaCl till röret.

Om det endast finns lite material att tillgå av abscess eller ascites använd hellre eSwab transportmedium vit/rosa, se nedan.

Sputum

Sputumburk med transporthylsa 102764651

Blod, benmärg, BAL, pleuravätska, ascites, ledvätska, likvor

Blododlingsflaskor:

BacT/ALERT FA Plus grön aerob 103909693

BacT/ALERT FN Plus Orange anaerob 103909701

BacT/ALERT PF Plus Gul pediatrisk 103909719

Nasopharynxprov

eSwab transportmedium blå nph art.nr 103605457

Svalgprov, sårsekret, feces, abscess, ascites

eSwab transportmedium vit/rosa art.nr 103605440

Metod

Odling

Svar

Blododlingsflaskor svarstid ca 5 dygn

Ledvätska svarstid ca 10 dygn

Övriga odlingar svarstid ca 2-5 dygn