Pneumokock antigen i urin och likvor

Medicinsk bakgrund

Analysen är avsedd att användas som ett komplement till odling vid misstanke om samhällsförvärvad pneumoni men även vid misstanke om annan invasiv pneumokockinfektion. Kan snabbt ge stöd för val av lämpligt antibiotika.

Analysen är av typen immunokromatisk membrananalys som detekterar pneumokocklösliga antigen i urin och likvor.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Pneumokock under kolumnen Antigen i urin.

Provmaterial

Urin, minsta volym 1 ml.

Provtagningsmaterial

Rör med gult skruvlock och konad botten, art.nr 102769965.

Vacuumrör för urin, Vacuette 7/6,5 ml, art.nr 200000988.

Metod

Immunkromatografisk metod

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 1 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

Analysen utförs  omgående vid provets ankomst till mikrobiologen.

Antigen har ej påvisats/ Antigen har påvisats.

Svarstid vardagar inom 1 dygn. Övriga tider kan svarstiden vara lite längre.

Ackrediterad

Nej