Borstprov, BAL, bronksköljvätska, bronksekret

Medicinsk bakgrund

De viktigaste indikationerna för bronkoskopi är lungsjukdom av oklar genes, pneumoni med atypisk förlopp eller utebliven effekt av sedvanlig terapi, pneumoni hos immunsupprimerade patienter, misstanke om nosokomial pneumoni, misstanke om tuberkulos och utredning av lungabscess.

Vid bronkoskopi rekommenderas både provtagning med skyddad borste och lavage, för att undvika kontamination med övre luftvägsbakterier.

 


Beställningsblankett gul A5

Kryssa för Borste, BAL eller Bronksköljvätska.

På beställningen anges relevanta kliniska data, antibiotikabehandling, samt misstanke om Legionella eller svamp, Actinomyces

Assynjabeställning

Borstprov-odl
Bronksköljvätska-odl

 

Frågställningar som utförs på Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska

TB och mycobakterier 

Pneumocystis jiroveci (carinii)

Provtagningsmaterial

Borste: Urinodlingsrör med 1 mL steril fysiologiskt koksalt.
BAL/Bronksköljvätska: Urinodlingsrör med gul kork.
Bronksekret: eSwab med rosa eller vit kork.

Provtagning

Borstprov: Borstprov tas med dubbellumenkateter genom vilken borsten skyddas från kontamination av bakteriefloran i de övre luftvägarna. Ta sedan ur katetern (med borsten i) ur bronkoskopet. Skölj katetern med sterilt vatten eller fysiologiskt koksalt. Klipp av borsten med steril sax ned i provröret med 1 mL fysiologisk koksalt (NaCl).

BAL-vätska för allmän odling: För över 2-3 mL BAL-vätska till provröret.
(BAL: Sköljning av flera bronksegment)

Bronksköljvätska: För över 2-5 mL till provröret. 
(S.k. begränsad BAL; sköljning av visst bronkavsnitt)

Bronksekret: Vid mängder mindre än 2 ml, använd eSwab.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 1 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Transport: Det är viktigt med snabb transport till Klinisk mikrobiologi. BAL prover förvaras kylt i väntan på transport.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk Mikrobiologi i kyltransport. BAL prover förvaras kylt i väntan på transport.

Svar

2-4 dagar

Kvantifiering av bakterierväxt utförs på borstprov och BAL.
Ingen växt på borstprov besvaras <10 000 cfu/mL sekret.
Ingen växt på BAL besvaras <100 cfu/mL bronksköljvätska.

Kvantifiering utförs inte på bronksköljvätska.
Ingen växt i bronksköljvätska besvaras Aerob odling ingen växt ellerVäxt av normal övre luftvägsflora.

Växt av Legionella telefonbesvaras alltid. Obs! Fynd av Legionella är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Ingen växt i bronksekret besvaras Aerob odling ingen växt.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja