TBE akut IgM-analys

Medicinsk bakgrund

Diagnostik av TBE baseras främst på serologi, med påvisning av IgG- och IgM-antikroppar i serum och likvor. I regel räcker påvisande av IgM antikroppar i serumprov för diagnos av akut sjukdom. Om en patient som är vaccinerad mot TBE får sjukdomen (vaccinationsgenombrott) kan IgM svaret fördröjas eller utebli. Hos dessa patienter kan uppföljande prover vara av värde för att undersöka om det sker serokonversion med IgM positivitet. Alternativt/vid fortsatt osäkerhet kan man undersöka om det finns IgG-antikroppar mot TBE i likvor, eftersom vaccinering i sig inte ger upphov till antikroppssvar i denna kroppsvätska.

OBS! För att kunna utvärdera om det förekommer en specifik antikroppsproduktion i likvor (minst 1,0 ml) mot TBE-virus måste ett parat serumprov tas i samband med lumbalpunktion (maximalt en timmes mellanrum).

I följande situationer kan serologin vara svårtolkad

  • Patienten är immunosuprimerad (här kan man se ett uteblivet antikroppssvar)

  • Efter tidigare genomgången TBE kan IgM-antikroppar finnas kvar upp till 11-13 månader

  • Vaccination mot TBE kan ge fördröjt eller uteblivet IgM-antikroppssvar

  • Tidigare genomgången infektion med andra flavivirus (gula febern, japansk encefalit, West Nile-feber, denguefeber, zikafeber), eller vaccination mot t.ex. Gula febern

  • Ospecifik IgM utan IgG utveckling


Indikation

Akut diagnostik av TBE-infektion, påvisning av IgM i serum och i vissa fall i cerebrospinalvätska (CSV). 

Vid icke-akuta frågeställningar, t ex där man vill testa för TBE i differentialdiagnostiskt syfte, utförs analysen som tidigare på Klinisk mikrobiologi SU och beställs på deras remiss, Virologi.

Vid misstanke om TBE rekommenderas samråd med infektionskonsult.   

Beställningsblankett gul A5

Akutmärk beställningsblanketten!
Frågeställning: TBE IgM
Ange provlokal, provtyp och provtagningsmaterial.  Kliniska data: Insjuknandedatum samt kortfattad anamnes.  Ange om patienten är vaccinerad mot TBE, hur många doser patienten fått och datum för senaste vaccindos.

OBS! Om CSV och serum tages vid samma tillfälle analyseras CSV på NÄL medan serum skickas till Klinisk mikrobiologi SU för kompletterande analyser. Mer info finns nedan.

Provmaterial

  • Serum, 3,5 mL 
  • CSV, 1 mL

Provtagningmaterial

Vacuumrör för venprovtagning, serum, guldgul kork, art.nr 200 000 968

Vacuumrör för venprovtagning, serum, röd kork, art.nr 200 000 986

Pollypropylenrör med gul kork och konad botten, art.nr 102769965

Metod

Påvisning av TBE IgM-antikroppar med kvalitativ immunokromatografisk lateral-flow assay.

Förvaring och transport

Kylförvaring (2-8oC) i väntan på transport. Obs! Frysta prover kan orsaka falskt positivt resultat.

Provsvar

Prover besvaras samma dag om de ankommer till labbet innan kl 17:00 på helgfria vardagar, samt innan kl 13 på helgdagar.

Provsvaret kommer i Melior.

Konfirmering, komplettering och biobankning

Alla prover skickas vidare till Klinisk mikrobiologi SU för kompletterande/konfirmerande analys av IgG, IgM samt biobankning. Provsvar och debitering sker separat till beställaren. Ytterligare information se analyslistan SU.

Begränsningar

Testet detekterar endast IgM-antikroppar mot TBE.

Testet är olämpligt för bedömning av skyddseffekt efter TBE-vaccination.