Luftvägsblock

Analysen utförs på Sahlgrenska, länk