Punktat, pleuravätska, ascites, bukvätska, ledpunktat, CAPD, punktion, ledvätska

Medicinsk bakgrund

Medicinsk bakgrund

Odling utförs vid misstanke på bakteriell artrit eller pleurit etc. Vid misstanke på tuberkulos skickas prov till Bakteriologiska laboratoriet i Göteborg.

Vanligaste patogenen vid bakteriell artrit är Staph aureus. Många olika bakteriearter kan ge upphov till infektioner i lungsäck och buken. Vid CAPD-peritonealdialys (Continuous ambulatory peritoneal dialysis) dominerar fynd av koagulasnegativa stafylokocker men även andra hudflorebakterier och S aureus och är vanliga. Gramnegativa tarmbakterier, oftast E coli förekommer relativt ofta medan jästsvamp och anaeroba bakterier ses mer sällan.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Punktat till höger på blanketten. Ange vilken typ av punktat. Ange relevanta kliniska uppgifter (typ av infektion, antibiotikabehandling etc).

För över barkodetiketterna från flaskorna till beställningsblanketterna, ange tid för provtagning.

Provtagningsartiklar

 • Blododlingsflaska FA aerob med grön kork
 • Blododlingsflaska FN anaerob med orange kork
 • Sterilt plaströr med gul kork och konad botten (urinodlingsrör)

Provlokaler/provmaterial

 • Punktat
 • Pleuravätska
 • Peritonealdialysvätska (CAPD)
 • Ascites/bukvätska (obs denna provlokal är ej steril och ska aldrig sprutas i blododlingsflaskor)

Mängder/volymer

 • Punktat och pleuravätska: 1-5 ml punktat/vätska per blododlingsflaska, samt ca 1 ml till sterilt rör.
 • Peritoneladialysvätska CAPD: Fördela 20 ml peritonealdialysvätska i 4 blodolingsflaskor, 5 ml per flaska i ordningen Aerob, Anaerob, Aerob, Anaerob.
 • Ascites/bukvätska: Ca 1 ml till sterilt plaströr.

Provtagning

 1. Sprita punktionsområdet noggrant med klorhexidinsprit (5 mg/mL) i 30 sekunder, låt sedan lufttorka 30 sekunder
 2. Sprita gummimembranen på blododlingsflaskorna i 5 sekunder, låt sedan lufttorka 5 sekunder
 3. Punktera och aspirera med sprutan
 4. Byt kanyl och spruta mängd enligt ovan i varje blododlingsflaska
 5. Byt åter kanyl och spruta resten av sprutans innehåll i det sterila röret (minst 1-2 ml)

Transport och förvaring

Snarast till Laboratoriemedicin Klinisk mikrobiologi.

Om det inte är möjligt att lämna flaskorna direkt: Kylförvaring för röret med vätska och rumstemperatur för flaskorna.

Svar

Telefonsvar lämnas alltid vid växt från peritonealdialysvätska/CAPD-vätska.

Preliminärsvar 1-5 dygn för punktat, pleuravätska och peritonialdialys-vätska/CAPD. Slutsvar 10 dygn.

Ascites svar 1-5 dagar.

 • Negativ odling besvaras: Aerob/och anaerob/ odling ingen växt.
 • Positiv odling besvaras: Växt av...(bakteriens namn och resistensbestämning)

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja