Transglutaminas-antikroppar transglutaminas IgA samt s-IgA

Analysen utförs på Klinisk immunologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, se länk, Antikroppar mot Transglutaminas