Tularemi, harpest, Francisella tularensis

Nya rutiner för odling och PCR

Fr o m 1 mars 2022 utförs tularemiodling och PCR på Folkhälsomyndigheten (FoHM). Gäller tills vidare.

VIKTIGT ATT ANGE VID BESTÄLLNING ATT MISSTANKE OM TULAREMI FINNS OAVSETT FRÅGESTÄLLNING OCH OM PROVET SKA GÅ TILL KLINISK MIKROBIOLOGI NÄL, SU ELLER FOHM.

PCR och odling utförs på FoHM:

Tularemi PCR FoHM

Tularemi odling FoHM

ANVÄND FoHMs beställningsblankett och ange svarsmottagare på remissen för att telefonsvar ska kunna lämnas, länk till beställningsblankett. Kryssa i rutan F. tularensis under rubriken Smittämne.

Serologi utförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

Tularemi serologi SU

Differentialdiagnostik

Allmän odling och resistensbestämning utförs på Klinisk mikrobiologi NÄL. Beställningsblankett gul A5. Viktigt att ange på beställningsblanketten att misstanke om tularemi finns.