MRD-flöde/PCR

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48

Mer info

Kontakta Benmärgslab SU/Sahlgrenska för provtagningsföreskrifter

Intern analyskod

19200