IGF-1, S- (insulin growth factor 1)

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 25 44 (lab)

Provtagning

  • Prover på barn skickas till tillväxtlab Barnkliniken på SU/Östra
  • Skickas fryst om det inte kommer till lab inom 3 dagar.

Mer info

Insulinliknande tillväxtfaktor