Risperidon, S-

Synonymer

Bevilon \ Ridalux \ Risperidal \ Rispid \ Sperinar \ Speron \ Risperidon

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi, Sahlgrenska

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 0313421325 eller 031-342 13 48

Mer info

Risperidon, S-