Fettsyremönster, s-

System

Serum

Remiss

Konsultation

Provtagning

  • 1 rör utan tillsats med venblod, röd/svart propp.
  • Serum avskiljes (centrifugering) och fryses.

Analyslaboratorium 

Lipid lab
Barnkliniken
SU/Östra
416 85 Göteborg
Telefon 031-343 40 00

Minsta volym

0,5 mL serum

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Se svar

Mätprincip

Gaskromatografi

Ackrediterad

-

Prioritet

6