GHB , b-

System

Helblod

Remiss

Konsultation

Provtagning

Tag i första hand 2 OXALAT-FLUORID-rör med venblod, grå/vit propp i andra hand 1 Heparin-rör, grön/svart propp eller 1 EDTA-rör, lila/svart propp.

Analyslaboratorium 

Rättsmedicinalverket
Avdelning för Rättsgenetik och Rättsmedicin
Artillerigatan 12
587 58 Linköping
Telefon 013-25 21 00

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Se svar

Mätprincip

-

Ackrediterad

-

Prioritet

6

Intern analyskod

10530