Rubella-ak (röda hund)

Medicinsk bakgrund

På grund av rubellavirus förmåga att ge fosterskador är laboratoriediagnostik och screening av IgG-antikroppar mot rubellavirus mycket viktig. I Sverige vaccineras de flesta barn. Mödravården screenar gravida kvinnor för att se om de har tillräckligt skydd mot rubellavirus.

Endast IgG-antikroppar analyseras. Dessa står för immunitetsskyddet. Vid misstanke om Rubellainfektion rekommenderas analys av IgM-antikroppar, vilken utförs vid referenslab i Göteborg.

Indikation:
För kvalitativ och kvantitativ bestämning av Rubella IgG. Analysen används för att bedöma immuniteten mot rubellavirus, bland annat som en del av graviditetsscreeningen. Eftersom rubellavirus cirkulerar globalt i många länder, inklusive flera europeiska länder, behöver både diagnostik och vaccinationsprogram upprätthållas. Analysen används framförallt för att identifiera icke immuna kvinnor där vaccination kan rekommenderas, såvida kvinnan inte är gravid (levande försvagat virus).


System

Serum

Beställning

  • Elektronisk beställning
  • Beställningsblankett klinisk kemi NÄL

Provtagning

Serumrör med eller utan gel (2,5; 4 och 5 ml)

Kapillärrör; serumrör med gel rekommenderas. Vid fler än en analys krävs minst 2 kapillärrör.

Minsta provvolym 150 µL serum.

Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  • 14 dygn 2–8°C
  • Vid längre förvaring fryses serum i -20°C eller mer.
  • Rör som förvaras fryst ska vara avpipetterade.

Svar

Mängden Rubella IgG antikroppar anges i IU/mL. Ett värde ≥ 10 IU/mL talar för immunitet mot rubellavirus. Ett värde mellan 5 och < 10 IU/mL anger en gränsvärdenivå med osäker immunitet mot rubellavirus.

  • < 5 IU/mL: Ingen immunitet

  • 5 - <10 IU/mL: Immunitet tveksam

  • ≥ 10 IU/mL: Patient immun

Mätprincip

Immunokemisk CMIA

Ackrediterad

Ja