Iohexol clearance, Pt-

System

Serum

Synonym

Iohexol, njurfunktionsundersökning

Remiss

Beställningsblankett Pt-Filtrering Iohexol

Funktionsundersökning som utförs på laboratoriet.

Tidsbeställning måste göras.

På beställningsblanketten ska anges fullständig adress och tel.nr. där man kan nå patienten.

Patienten behöver inte vara fastande. Patientens längd och vikt anges på beställningsblanketten.

Senaste P-Kreatinin anges och även senaste GFR om detta är gjort tidigare.

Ange om patienten är kraftigt ödemisk.

Patienten får inte ha feber.

Patienten får inte ha genomgått undersökning med kontrast-röntgen eller scintigrafi inom 3 dagar före belastningen eller i samband med denna. Patienten skall tillfrågas om han/hon är jodöverkänslig eller har haft någon reaktion i samband med kontrast-röntgen (Omnipaque™). Fisk-/skaldjursallergi räknas inte som jodöverkänslighet.

Om jodöverkänslighet/överkänslighet mot kontrastmedlet Omnipaque™ föreligger kan Iohexolclearance utföras under s.k. ”kortisonparaply” alt. att den ersätts med eGFR förslagsvis beräknat utifrån mätning av Cystatin C i serum/plasma. Beställaren tar kontakt med medicinskt ansvarig.

Provtagning/Belastning

Under belastningen får patienten inte ha någon pågående infusion, såsom intravenös dropp, eller injektion av någon vätska (som kan påverka GFR) eller transfusion av blodprodukter. Patienten skall inte heller utföra några kraftiga fysiska ansträngningar.

Patienten får äta och dricka normalt.

Port a Cath eller CVK får inte användas i samband med undersökningen, varken för injicering eller för efterprovtagning.

Analys

Analyseras vardagar, en gång per dag. Prov som ankommit lab innan 07:00 besvaras på eftermiddagen.

Minsta volym

2 mL

Referensintervall

80-150 mL/min/1,73m2 (Åldersberoende)

Enhet

mL/min/1,73m2

Mätprincip

LC-MS/MS

Ackrediterad

Ja