HIV antigen och antikroppar

Medicinsk bakgrund

Aids (Acquired immunodeficiency syndrome) orsakas av två typer av humant immunbristvirus (HIV), dvs. HIV-1 och HIV-2. HIV är det etiologiska agens som orsakar Aids. HIV överförs genom sexuella kontakter, exponering för blod eller blodprodukter samt genom prenatal eller perinatal infektion av foster respektive spädbarn. Antikroppar mot HIV kan nästan alltid påvisas hos aidspatienter och HIV-infekterade, asymtomatiska personer och HIV-infektion kan alltid påvisas hos aidspatienter och seropositiva personer genom odling eller amplifiering av viralt RNA och/eller proviralt DNA.


Indikation

För kvantitativ bestämning av anti-HIV / HIV-ag kombinationsanalys som tecken på aktuell, pågående HIV-infektion.


System

Serum

Beställning

  • Elektronisk beställning
  • Beställningsblankett klinisk kemi NÄL

Provtagning

Serumrör med eller utan gel (2,5; 4 och 5 ml)

Kapillärrör med gel rekommenderas. Vid fler än en analys krävs minst 2 kapillärrör.

Minsta provvolym 150 µL serum.

Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

  • 3 dygn 20–25C
  • 14 dygn 2–8C
  • Vid längre förvaring fryses serum i -20°C eller mer.
  • Rör som förvaras fryst ska vara avpipetterade.

Referensintervall

Negativt

Storhet och enhet

Negativ och positiv.

Mätprincip

Metoden är en immunkemisk tvåstegsanalys för kvalitativ detektion av HIV p24-antigen och antikroppar mot HIV-1 och HIV2 i humant serum och plasma med användning av CMIA-teknik (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay).

Ackrediterad

Ja

Svar

Negativt svar: Negativ

Positivt svar: S-HIV 1+2 (ak/ag).
Reaktivt i screeningmetod. Provet skickas till Klinisk virologi SU/Göteborg för konfirmerande analyser som besvaras separat.