HLA-B51 , b-

System

Helblod

Remiss

Vävnadstypningslab
Blodcentralen SU/Sahlgrenska 

Provtagning

  • 1 EDTA-rör med venblod, lila propp.
  • Obs! Den som tar provet skall med sin namnteckning intyga att identitetskontroll har utförts.

Analyslaboratorium 

Vävnadstyplab
Blodcentralen
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Telefon 031-342 17 46 (vardagar kl 07.30-16.00)

Mätprincip

-

Ackrediterad

-

Prioritet

6

Intern analyskod

12407