Benmärg SU/Sahlgrenska

System

Benmärg / Helblod

Provtagning

Kontakta benmärgslab SU/Sahlgrenska för provtagningsföreskrifter..

Analyslaboratorium

Benmärgslab
SU/Sahlgrenska
Telefon 031- 342 13 61

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Se svar

Mätprincip

-

Ackrediterad

-

Prioritet

6

Intern analyskod

4210