Myoglobin, P-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi Sahlgrenska

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 25 44 (lab)

Mer info

Myoglobin, P-

OBS!
2022-09-27 Tillfällig rutin för Klinisk kemi NU-sjukvården:
Akuta P-Myoglobin skall skickas direkt till Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset för analys.