Fosfolipid, b-Erc-

System

Helblod/Serum

Remiss

Konsultation alt. remiss lipidanalys. Avd för Neurokemi, SU/Mölndal 

Provtagning

  • Tag 2 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp från äldre barn och vuxna.
  • Från små barn om möjligt 1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp.
  • Detta räcker till samtliga kvantitativa analyser på remissen.
  • Centrifugeras ej!
  • Provet förvaras och transporteras i rumstempera- tur och skall vara lab SU/Mölndal tillhanda inom 24 h.
  • Vid beställning av enbart S-Fosfolipid kan eventuellt rör utan tillsats, röd propp tas.

Analyslaboratorium 

Neurokemiska Laboratoriet
SU/Mölndal
Telefon 031-343 00 25

Minsta volym

EDTA-blod se ovan! (1 mL serum)

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Se svar

Mätprincip

-

Ackrediterad

-

Prioritet

6

Intern analyskod

10012