Anti-HBc total

Medicinsk bakgrund

Hepatit B virus (HBV) infektion kan orsaka akut och kronisk hepatit och har en relativt lång inkubationstid, 2-6 månader. Infektionen orsakas av ett virus, HBV, vars höljeprotein HBsAg bildas i överskott och hos en smittad person kan detekteras 2-10 veckor efter smittotillfället och 2-8 veckor före kliniska symtom. 

I Sverige är merparten (>90%) av patienterna med kronisk hepatit B av utländsk härkomst, från länder med hög förekomst av hepatit B. HBV kan överföras från mor till barn vid förlossning, sexuellt eller via injektionsmissbruk. Smitta via blodprodukter är numera mycket ovanlig.

Anti-HBc återfinns i serum kort efter att hepatit B-ytantigen (HBsAg) visar sig vid akuta HBV-infektioner. Det finns kvar efter att HBsAg har försvunnit och innan påvisbar antikropp mot HBsAg (anti-HBs) visar sig. I brist på information om andra HBV-markörer måste en person med påvisbara nivåer av anti-HBc betraktas som eventuellt aktivt infekterad med HBV eller att infektionen har läkt ut och patienten blivit immun. Anti-HBc kan vara den enda serologiska markören for HBV-infektion och potentiellt smittfarligt blod. Förekomsten av Anti-HBc gör dock ingen åtskillnad mellan akut och kronisk hepatit B-infektion.


Indikation

För kvalitativ detektion av antikroppar mot hepatit B-kärnantigen (Anti-HBc). Analysen används som en viktig del i diagnostisering av hepatit B-infektion. Anti-HBc-bestämning kan användas som en indikator på pågående eller tidigare HBV-infektion. Den kan också användas som en screeninganalys för att förhindra överföring av hepatit B-virus (HBV) till mottagare av blod, blodprodukter, celler, vävnad och organ.


System

Serum

Beställning

  • Elektronisk beställning
  • Beställningsblankett Klinisk kemi NU

Provtagning

Serumrör (2,5; 4 och 5 ml) med eller utan gel.

Kapillärrör, serumrör med gel rekommenderas. Vid fler än en analys krävs minst 2 kapillärrör.

Minsta provvolym 75 µL.

HÅllbarhet och förvaring efter centrifugering:

  • 3 dygn 20-25°C
  • 14 dygn 2-8°C
  • Vid längre förvaring fryses serum i -20°C eller mer.
  • Rör som förvaras fryst ska vara avpipetterade.

Referensintervall

Negativt

Storhet och enhet

Negativ och positiv.

Mätprincip

Metoden är en immunkemisk tvåstegsanalys för kvalitativ detektion av antikroppar mot hepatit B-kärnantigen (anti-HBc) i humant serum och plasma med användning av CMIA-teknik (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay).

Ackrediterad 

Ja

Svar

Negativt svar: Negativ.

Postivt svar: S-HBc-ak.
Reaktivt i screeningmetod. Provet skickas till Klinisk virologi SU/Göteborg för konfirmerande analyser som besvaras separat.