CATCH-22-syndrom, b-

System

Helblod

Remiss

Konsultation

Provtagning

  • Små barn:1 microtainer Heparin-rör.
  • Barn:1 Heparinrör (3 mL) med venblod, grön/svart propp.
  • Vuxna:1 Heparinrör (5 mL) med venblod, grön/svart propp.
  • Provet förvaras i rumstemperatur.

Analyslaboratorium

Avdelning för Klinisk Genetik
Medicinarberget
SU/Sahlgrenska

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Se svar

Mätprincip

FISH - Flourescens In Situ Hybridisering

Ackrediterad

-

Prioritet

6

Intern analyskod

16700