MEA-II-screening (p-chromagranin a)

Adress

Akademiska sjukhuset
Klinisk kemi och farmakologi, Provmottagningen
Ingång 61, 2 tr.
Sjukhusvägen 10
751 85 Uppsala

Telefon 018-611 42 06

Mer info

fP-Chromagranin A (CGA)

Intern analyskod

18591