Blodgruppering

Medicinsk bakgrund

Blodgruppering bör utföras i god tid, redan då patienten sätts upp på väntelista för vård som kan medföra blodtransfusion.
Prov för blodgruppering och prov för förenlighetsprövning (BAS-test eller MG-test) bör, enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2009:29), av säkerhetsskäl tas vid två separata tillfällen. I vissa, medicinskt akuta fall är denna regel dock inte möjlig att tillämpa.


Analysprincip

Blodgruppering innefattar bestämning av AB0 och RhD-gruppering samt antikroppsscreening. Antikroppsscreening utförs inte vid akut blodgruppering, se anmärknin nedan.

Provtagning

EDTA-rör 7 ml (lila kork), minsta provvolym är 2 ml. Om provet är navelsträngsblod, behövs 3-4,5 ml.

Kapillärt prov kan tas på spädbarn och svårstuckna, microtainerrör EDTA 2 x 500 µl (lila kork).

OBS! Prov för blodgruppering och BAS-test ska tas vid två separata tillfällen. Endast i akuta fall kan man ta dem samtidigt enligt författning SOSFS 2009:29.

Förvaring/Hållbarhet

Provet får vara högst 5 dygn för blodgruppering. Provet förvaras i kyla i avvaktan på transport till Transfusionsmedicin.

Beställningsblankett

Blodgruppsundersökning rekvisiotion blodkomponenter (rosa)

OBS! Provtagaren intygar med sin namnteckning att identitetskontroll är utförd enligt Socialstyrelsens gällande författning. Beställningsblankett där provtagandes namnteckning saknas analyseras inte.

Anmärkning

Vid positiv antikroppsscreening görs en antikroppsutredning. Positiv antikroppsscreening besvaras med antikroppens specificitet, DAT och eventuella transfusionsråd. Tänk på att ta blodgruppering i god tid före planerad operation så att eventuell kompletterande utredning kan utföras.

Akut blodgruppering

Blodgruppering som måste vara färdig snabbt utförs som Akut blodgruppering. Svarsrapport är märkt med AKUTSVAR. Antikroppsscreening ingår inte i akut blodgruppering. Provet följs upp med en fulltständig blodgruppering.

Ackrediterad

Ja