Avdelningar och mottagningar på våra sjukhus

Här hittar du kontaktuppgifter till våra avdelningar och mottagningar, samt annan specifik information som är bra att känna till för dig som är patient hos en viss mottagning eller får vård på en viss avdelning.

NU-sjukvården får inte hantera patientinformation via e-post. Det gäller exempelvis personnummer och uppgifter om sjukdomar. Ange därför bara kontaktinformation, som telefonnummer, om du mejlar till den avdelning eller mottagning som ger dig vård. Säkrast är att använda 1177:s e-tjänster.

Avdelningar och mottagningar A-Ö

NÄL

Mottagningar

AK-mottagning

Akutmottagning

Akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri

Akutmottagning gynekologi

Akutmottagning psykiatri

Allergimottagning

Antenatalmottagning

Arbetsterapi NÄL

Auroramottagning

Barn- och ungdomsmottagning NÄL

BB/Amningsmottagning

Diabetesmottagning NÄL

Dialys- och njursviktsmottagning

Dietistmottagning NÄL

Endokrinologimottagning (kirurgi)

Endokrinologimottagning (medicin)

Endoskopimottagning NÄL

Fysioterapi NÄL

Gynekologisk mottagning

Hjärtmottagning NÄL

Hjärtrehabiliteringsmottagning NÄL

Hjärtsviktsmottagning NÄL

Infektionsmottagning

Kirurgimottagning NÄL

Klinisk fysiologi NÄL

Klinisk kemi NÄL

Klinisk mikrobiologi

Kuratorsmottagning NÄL

Käkkirurgisk mottagning

Kärlmottagning

Lekterapi

Logopedmottagning NÄL

Lungmottagning

Mag- och tarmmottagning

Medicinmottagning, NÄL

Mottagning för gravida och nyförlösta

Neurologmottagning

Njurmottagning

Onkologisk gynekologimottagning

Ortopedmottagning NÄL

Ortopedteknik

Pacemakermottagning NÄL

Patologilaboratorier NÄL

Radiologisk mottagning NÄL

Specialistmödravårdmottagning

Stomimottagning NÄL

Sömnmottagning

Transfusionsmedicin NÄL

Öron-, näs- och halsmottagning

Vårdavdelningar

Avdelning 61 - utskrivningsklara patienter

Avdelning 62 - kirurgi

Avdelning 63 - allmän kirurgi (KAVA)

Avdelning 64 - vuxenpsykiatri

Avdelning 65 - kirurgi och öron-näsa-hals (ÖNH)

Avdelning 67 - vuxenpsykiatri

Förlossningsavdelning

Operationsavdelning NÄL

Uppvakning NÄL