Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kuratorsmottagning Uddevalla

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 15:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 8:00 - 15:30

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Yttre vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A, plan 15

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Kuratorsmottagning Uddevalla Sjukhus
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

Sjukdom och olycksfall innebär förändringar i livet för dig som är patient och för de närstående. Det kan innebära att du ställs inför nya och ovana situationer. Då kan en kurator vara ett stöd för dig. Kuratorerna har ett sjukhusövergripande ansvar och servar de olika somatiska verksamheterna på Uddevalla sjukhus.

Söka vård hos oss

Du som patient kan själv ta kontakt med den kurator som arbetar på din avdelning eller mottagning du besökt. En eller flera kuratorer är knutna till varje specialitet på sjukhuset. Du kan även be sjukvårdspersonalen kontakta aktuell kurator.

Vid ditt besök hos oss

Kuratorn står för den psykosociala kompetensen i vården genom att betrakta dig som patient utifrån ett helhetsperspektiv. Att genom sociala och psykologiska insatser bidra till bästa möjliga hälsa för patienter som utreds, behandlas och vårdas på Uddevalla sjukhus. Vi kan erbjuda stöd som kan bidra till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade situationen.

I samråd med dig som patient eller närstående planerar vi aktuella stödåtgärder såsom information och rådgivning kring samhällets resurser, samordning av kontakter med myndigheter och övrig sjukvård, motiverande samtal vid livsstilsförändringar, kris- och bearbetande samtal i samband med sjukdom, olycksfall eller vid kronisk sjukdom och funktionsnedsättning.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort
  • Anmäl ditt besök i receptionen i huvudentrén
  • Kostnad 100 kronor erläggs direkt i centralkassan
  • Samtal hos kurator är kostnadsfri för inneliggande patienter och närstående

Vi som arbetar här

Vi som arbetar som kuratorer är socionomer. Vanligt är att vi även har olika former av vidareutbildningar såsom magisterutbildning i psykosocialt arbete eller grundläggande psykoterapiutbildning, krisbearbetning, kognitivt förhållningssätt eller handledning.

Alla som arbetar här har tystnadsplikt.

Ansvariga för mottagningen

Christina Ramnfors, tf enhetschef
010-435 53 95
christina.ramnfors@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2020-04-14 11:06