Kuratorswebben

Hos kuratorn inom NU-sjukvården erbjuds du som är patient eller närstående och upplevt en förändrad livssituation: 

  • samtal kring dina känslor och tankar 
  • stöd i att hantera din livssituation
  • vägledning, information, rådgivning
  • vid behov erbjuds även praktisk hjälp och samordning av kontakter i samhället.

Kuratorswebben samlar information som kan vara till hjälp för dig som patient eller närstående.

Vad gör en kurator?

Vilket stöd erbjuder vi?

Kontakt kurator NU-sjukvården

Observera! För att komma i kontakt med kuratorsmottagningarna i NU-sjukvården behöver du vara patient, eller nästående till patient, på sjukhuset. Övriga hänvisas till övriga kuratorstjänster inom regionen.