Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kuratorsmottagning NÄL

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 15:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 8:00 - 15:30

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, plan 2

Postadress

Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus
Lärketorpsvägen 20
461 85 Trollhättan

Sjukdom och olycksfall innebär förändringar i livet för dig som är patient och för de närstående. Det kan innebära att du ställs inför nya och ovana situationer. Då kan en kurator vara ett stöd för dig. Kuratorerna har ett sjukhusövergripande ansvar och servar de olika somatiska verksamheterna på NÄL.

Söka vård hos oss

Du som patient kan själv ta kontakt med den kurator som arbetar på din avdelning eller mottagning du besökt. En eller flera kuratorer är knutna till varje specialitet på sjukhuset. Du kan även be sjukvårdspersonalen kontakta aktuell kurator.

Vid ditt besök hos oss

Kuratorn står för den psykosociala kompetensen i vården genom att betrakta dig som patient utifrån ett helhetsperspektiv. Att genom sociala och psykologiska insatser bidra till bästa möjliga hälsa för patienter som utreds, behandlas och vårdas på NÄL. Vi kan erbjuda stöd som kan bidra till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade situationen.

I samråd med dig som patient eller närstående planerar vi aktuella stödåtgärder såsom information och rådgivning kring samhällets resurser, samordning av kontakter med myndigheter och övrig sjukvård, motiverande samtal vid livsstilsförändringar, kris- och bearbetande samtal i samband med sjukdom, olycksfall eller vid kronisk sjukdom och funktionsnedsättning.

Checklista inför ditt besök

  • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort
  • Anmäl ditt besök vid informationsdisken, huvudentrén
  • Kostnad 100 kronor erläggs direkt på medicinmottagningen
  • Samtal hos kurator är kostnadsfri för inneliggande patienter och närstående

Vi som arbetar här

Vi som arbetar som kuratorer är socionomer. Vanligt är att vi även har olika former av vidareutbildningar såsom magisterutbildning i psykosocialt arbete eller grundläggande psykoterapiutbildning, krisbearbetning, sexologi, kognitivt förhållningssätt eller handledning.

Alla som arbetar här har tystnadsplikt.

Ansvariga för mottagningen

Christina Ramnfors, tf enhetschef
010-435 53 95
christina.ramnfors@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2020-02-26 14:49