Psykiatrimottagning affektiva Trollhättan

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Riddaregatan 12 B
461 34 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Postadress

Psykiatrimottagning affektiva
Riddaregatan 12 B
461 34 Trollhättan

Psykiatrimottagning affektiva, med tillhörande mobilt akutteam i Trollhättan, har som uppdrag att ge psykiatrisk specialistvård till dig som är över 18 år. Vi vänder oss till dig som har svårare ångesttillstånd, allvarlig depression, tvångssyndrom, komplext trauma eller allvarligt personlighetssyndrom.

Vi erbjuder utredning och behandling med fokus på din återhämtning. Dina närstående är en naturlig och viktig resurs, både under utredning och i den fortsatta behandlingen.

Utifrån dina mål och behov fattar vi gemensamt beslut om vidare insatser, och tar fram en vårdplan.

När vi bedömer att du inte längre behöver specialistvård, avslutas du på vår mottagning eller så skickar vi en remiss till primärvården, exempelvis till din vårdcentral.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss för första gången behöver vi få information om den sjukdom eller de besvär du har. Vi behöver även känna till tidigare och pågående behandling. Dessa uppgifter kan vi få via läkare på din vårdcentral som skriver en remiss till oss. Du kan också göra en egen vårdbegäran via 1177:s e-tjänster.

När mottagningen är stängd vänder du dig till: 

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök kommer att finnas med i din kallelse.

  • Självinchecka eller anmäl dig i receptionen innan besöket.
  • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Du kan betala med kort eller få en faktura hemskickad, utan extra kostnad.
  • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar oss detta så fort du har fått din kallelse.
  • Ta gärna med dig en närstående till dina besök hos oss.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar olika yrkeskategorier, till exempel arbetsterapeuter, kuratorer, läkare, medicinska sekreterare, psykologer, sjuksköterskor och skötare.

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, både personal och studenter, har tystnadsplikt.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Riddaregatan 12 B
461 34 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Postadress

Psykiatrimottagning affektiva
Riddaregatan 12 B
461 34 Trollhättan

Psykiatrimottagning affektiva, med tillhörande mobilt akutteam i Trollhättan, har som uppdrag att ge psykiatrisk specialistvård till dig som är över 18 år. Vi vänder oss till dig som har svårare ångesttillstånd, allvarlig depression, tvångssyndrom, komplext trauma eller allvarligt personlighetssyndrom.

Vi erbjuder utredning och behandling med fokus på din återhämtning. Dina närstående är en naturlig och viktig resurs, både under utredning och i den fortsatta behandlingen.

Utifrån dina mål och behov fattar vi gemensamt beslut om vidare insatser, och tar fram en vårdplan.

När vi bedömer att du inte längre behöver specialistvård, avslutas du på vår mottagning eller så skickar vi en remiss till primärvården, exempelvis till din vårdcentral.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss för första gången behöver vi få information om den sjukdom eller de besvär du har. Vi behöver även känna till tidigare och pågående behandling. Dessa uppgifter kan vi få via läkare på din vårdcentral som skriver en remiss till oss. Du kan också göra en egen vårdbegäran via 1177:s e-tjänster.

När mottagningen är stängd vänder du dig till: 

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök kommer att finnas med i din kallelse.

  • Självinchecka eller anmäl dig i receptionen innan besöket.
  • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Du kan betala med kort eller få en faktura hemskickad, utan extra kostnad.
  • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar oss detta så fort du har fått din kallelse.
  • Ta gärna med dig en närstående till dina besök hos oss.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar olika yrkeskategorier, till exempel arbetsterapeuter, kuratorer, läkare, medicinska sekreterare, psykologer, sjuksköterskor och skötare.

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, både personal och studenter, har tystnadsplikt.