Akutmottagning psykiatri

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt C, plan 4

Postadress

Akutmottagning Vuxenpsykiatri NÄL
Lärketopsvägen 20
461 85 Trollhättan

Akutmottagning psykiatri tillhör specialistpsykiatrin. Mottagningen är öppen dygnet runt och vänder sig till dig över 18 år som är i behov av akut psykiatrisk bedömning. Utöver besök på akutmottagningen bedriver vi även telefonrådgivning till patienter och närstående.

NÄL är ett hälsofrämjande sjukhus vilket innebär att rökning inte är tillåten i sjukhusets lokaler eller på sjukhusområdet. Vi ber dig också att undvika att använda parfym och andra doftande produkter.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

Söka vård hos oss

Då vi är en akutmottagning är remiss inte nödvändigt för att söka vård hos oss. För dig under 18 år med akuta psykiatriska besvär hänvisar vi till akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri. 

För vissa psykiatriska tillstånd, till exempel ångest, krisreaktioner och sömnproblem, kan du i första hand vända dig till din vårdcentral.

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök:

  • Anmäl dig i receptionen på plan 4, målpunkt C
  • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort
  • Ta med eventuell medicinlista
  • Du kan betala med kort eller få faktura hemskickad (utan extra kostnad)
  • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar detta innan ditt besök hos oss.

 Vi ser gärna att du tar med dig en närstående till ditt besök hos oss.

Några av de viktigaste uppgifterna på en akutmottagning är att bedöma och prioritera sökandes vårdbehov, vilket kallas triage. Detta är ett hjälpmedel för att bestämma turordningen. På detta vis höjs patientsäkerheten så att de svårast sjuka patienterna får kortast möjliga väntetid.

När du kommer till psykiatriska akutmottagningen och söker vård träffar du först en sjuksköterska som gör en triagering. Utifrån triageringen bedöms sedan ditt vårdbehov.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, skötare samt sekreterare. På psykiatriska akutmottagningen finns det inte tillgång till psykolog och kurator. Alla vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Återkoppla gärna till vår enhetschef om du har frågor eller synpunkter efter ditt besök hos oss. 

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt C, plan 4

Postadress

Akutmottagning Vuxenpsykiatri NÄL
Lärketopsvägen 20
461 85 Trollhättan

Akutmottagning psykiatri tillhör specialistpsykiatrin. Mottagningen är öppen dygnet runt och vänder sig till dig över 18 år som är i behov av akut psykiatrisk bedömning. Utöver besök på akutmottagningen bedriver vi även telefonrådgivning till patienter och närstående.

NÄL är ett hälsofrämjande sjukhus vilket innebär att rökning inte är tillåten i sjukhusets lokaler eller på sjukhusområdet. Vi ber dig också att undvika att använda parfym och andra doftande produkter.

Söka vård hos oss

Då vi är en akutmottagning är remiss inte nödvändigt för att söka vård hos oss. För dig under 18 år med akuta psykiatriska besvär hänvisar vi till akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri. 

För vissa psykiatriska tillstånd, till exempel ångest, krisreaktioner och sömnproblem, kan du i första hand vända dig till din vårdcentral.

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök:

  • Anmäl dig i receptionen på plan 4, målpunkt C
  • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort
  • Ta med eventuell medicinlista
  • Du kan betala med kort eller få faktura hemskickad (utan extra kostnad)
  • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar detta innan ditt besök hos oss.

 Vi ser gärna att du tar med dig en närstående till ditt besök hos oss.

Några av de viktigaste uppgifterna på en akutmottagning är att bedöma och prioritera sökandes vårdbehov, vilket kallas triage. Detta är ett hjälpmedel för att bestämma turordningen. På detta vis höjs patientsäkerheten så att de svårast sjuka patienterna får kortast möjliga väntetid.

När du kommer till psykiatriska akutmottagningen och söker vård träffar du först en sjuksköterska som gör en triagering. Utifrån triageringen bedöms sedan ditt vårdbehov.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, skötare samt sekreterare. På psykiatriska akutmottagningen finns det inte tillgång till psykolog och kurator. Alla vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Återkoppla gärna till vår enhetschef om du har frågor eller synpunkter efter ditt besök hos oss. 

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.