Radiologisk mottagning Uddevalla

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - torsdag 7:00 - 14:00
 • fredag 7:00 - 11:30

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 7:15 - 16:30
 • fredag 7:15 - 15:00

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt D plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Radiologisk mottagning
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

Här utför vi skelett-, lung- och kärlröntgen, ultraljud, magnetisk resonanstomografi (MR) och datortomografi (DT).

Mottagningen är öppen dag, kväll och helg. Under dessa tider utförs huvudsakligen tidbokade undersökningar. 

Söka vård hos oss

Du behöver en remiss från din läkare för undersökning. Remissen skickas till oss antingen elektroniskt eller per post.

Väntetiden till undersökningen varierar beroende på typ av röntgenundersökning och hur röntgenläkaren prioriterat remissen (misstänkt allvarliga åkommor har förtur). Röntgenläkaren tar också ställning till att rätt undersökning utförs för att kunna svara på den frågeställning du och din läkare vill få svar på.

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till en språktolk. Vi bokar en tolk om det finns uppgift på remissen att det behövs.

Akut undersökning
De flesta akuta undersökningar genomförs på NÄL där akutmottagningen finns. Remissen får du från din läkare på akutmottagningen (eller annan mottagning eller vårdcentral) som gör bedömningen att undersökningen är akut.

Inför ett planerat besök hos oss (ej akut besök)

Kallelse
När undersökningen är bokad skickar vi en kallelse till dig med information om undersökningstiden och eventuella förberedelser innan undersökningen. Kontakta oss om du har frågor.

Om du har fått en kallelse från oss och vill byta tid är vi tacksamma om du ringer och meddelar oss så snart du kan.

Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den mottagning eller avdelning som skickat remissen till oss så beviljar de tillstånd för resa till och från oss.

Information om olika undersökningar

(Information från 1177.se.)

Vid ditt besök hos oss

Anmäl dig i receptionen på radiologiska mottagningen (röntgen) eller om du ska göra en magnetkameraundersökning (MR) anmäler du dig i deras reception, följ skyltning till Magnetkameran. Du behöver inte anmäla dig i centralreceptionen.

Undersökningen är kostnadsfri.

Checklista inför ditt besök

 • I din kallelse finns information om undersökningen och eventuella förberedelser innan besöket.
 • Kontrollera vilket sjukhus du ska åka till då radiologisk mottagning finns både på NÄL och i Uddevalla. Detta står på kallelsen.
 • Kom i god tid till ditt besök.
 • Ta med dig fotolegitimation.
 • Lämna värdesaker hemma.
 • Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den mottagning eller avdelning som skickat remissen till oss så beviljar de tillstånd för resa till och från oss.

Efter undersökningen

När undersökningen är färdig får du sitta ute i väntrummet igen och vänta medan bilderna kontrolleras och godkänns. Ibland blir vi tvungna att komplettera med fler bilder.

Personalen informerar när undersökningen är färdig och när du kan gå hem om inte avtalad tid finns med din läkare. Vid akut undersökning går du tillbaka till din läkare om inte annat avtalats.

Bilder
Efter undersökningen bearbetas bilderna, röntgenläkaren granskar undersökningen och skriver svar. Bilderna visas på röntgenronder och lagras i vårt gemensamma digitala bildarkiv i VG-regionen.

Det innebär att om du blivit röntgad i NU-sjukvården så har din läkare på till exempel Sahlgrenska sjukhuset tillgång till dina bilder och tvärtom.

Svar
Svaret som röntgenläkaren skrivit skickas till din läkare och det är din läkare som ger dig besked om undersökningsresultatet.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar olika yrkeskategorier som till exempel röntgensjuksköterskor, undersköterskor, läkare och medicinska sekreterare.

De flesta typer av undersökningar genomförs av en röntgensjuksköterska.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - torsdag 7:00 - 14:00
 • fredag 7:00 - 11:30

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - torsdag 7:15 - 16:30
 • fredag 7:15 - 15:00

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt D plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Radiologisk mottagning
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

Här utför vi skelett-, lung- och kärlröntgen, ultraljud, magnetisk resonanstomografi (MR) och datortomografi (DT).

Mottagningen är öppen dag, kväll och helg. Under dessa tider utförs huvudsakligen tidbokade undersökningar. 

Söka vård hos oss

Du behöver en remiss från din läkare för undersökning. Remissen skickas till oss antingen elektroniskt eller per post.

Väntetiden till undersökningen varierar beroende på typ av röntgenundersökning och hur röntgenläkaren prioriterat remissen (misstänkt allvarliga åkommor har förtur). Röntgenläkaren tar också ställning till att rätt undersökning utförs för att kunna svara på den frågeställning du och din läkare vill få svar på.

Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt till en språktolk. Vi bokar en tolk om det finns uppgift på remissen att det behövs.

Akut undersökning
De flesta akuta undersökningar genomförs på NÄL där akutmottagningen finns. Remissen får du från din läkare på akutmottagningen (eller annan mottagning eller vårdcentral) som gör bedömningen att undersökningen är akut.

Inför ett planerat besök hos oss (ej akut besök)

Kallelse
När undersökningen är bokad skickar vi en kallelse till dig med information om undersökningstiden och eventuella förberedelser innan undersökningen. Kontakta oss om du har frågor.

Om du har fått en kallelse från oss och vill byta tid är vi tacksamma om du ringer och meddelar oss så snart du kan.

Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den mottagning eller avdelning som skickat remissen till oss så beviljar de tillstånd för resa till och från oss.

Information om olika undersökningar

(Information från 1177.se.)

Vid ditt besök hos oss

Anmäl dig i receptionen på radiologiska mottagningen (röntgen) eller om du ska göra en magnetkameraundersökning (MR) anmäler du dig i deras reception, följ skyltning till Magnetkameran. Du behöver inte anmäla dig i centralreceptionen.

Undersökningen är kostnadsfri.

Checklista inför ditt besök

 • I din kallelse finns information om undersökningen och eventuella förberedelser innan besöket.
 • Kontrollera vilket sjukhus du ska åka till då radiologisk mottagning finns både på NÄL och i Uddevalla. Detta står på kallelsen.
 • Kom i god tid till ditt besök.
 • Ta med dig fotolegitimation.
 • Lämna värdesaker hemma.
 • Om du är berättigad till sjukresa ska du kontakta den mottagning eller avdelning som skickat remissen till oss så beviljar de tillstånd för resa till och från oss.

Efter undersökningen

När undersökningen är färdig får du sitta ute i väntrummet igen och vänta medan bilderna kontrolleras och godkänns. Ibland blir vi tvungna att komplettera med fler bilder.

Personalen informerar när undersökningen är färdig och när du kan gå hem om inte avtalad tid finns med din läkare. Vid akut undersökning går du tillbaka till din läkare om inte annat avtalats.

Bilder
Efter undersökningen bearbetas bilderna, röntgenläkaren granskar undersökningen och skriver svar. Bilderna visas på röntgenronder och lagras i vårt gemensamma digitala bildarkiv i VG-regionen.

Det innebär att om du blivit röntgad i NU-sjukvården så har din läkare på till exempel Sahlgrenska sjukhuset tillgång till dina bilder och tvärtom.

Svar
Svaret som röntgenläkaren skrivit skickas till din läkare och det är din läkare som ger dig besked om undersökningsresultatet.

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar olika yrkeskategorier som till exempel röntgensjuksköterskor, undersköterskor, läkare och medicinska sekreterare.

De flesta typer av undersökningar genomförs av en röntgensjuksköterska.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.