Arbetsterapi Uddevalla

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 7:30 - 8:30

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt T

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Arbetsterapi Uddevalla Sjukhus
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

På NU-sjukvårdens arbetsterapi behandlar vi patienter som har nedsatt aktivitetsförmåga eller funktionsnedsättning till följd av sjukdom, svåra olycksfall eller operativt ingrepp. Arbetsterapi bedrivs inom slutenvård, dagvård och öppenvård. Arbetsterapeuten utreder individens aktivitetsförmåga för att kartlägga resurser och begränsningar och bedömer hjälpmedelsbehov.

Målet med våra åtgärder är att patienten ska vara delaktig i eller kunna klara sin personliga vård och vardagens aktiviteter.

Instruktionsfilmer

Se instruktionsfilmer för olika moment exempelvis efter en knä- eller höftoperation.

Söka vård hos oss

Som inneliggande patient remitteras du via den avdelning där du vistas.

För att komma till dagvård eller öppenvård krävs remiss från specialistläkare.

Vid ditt besök hos oss

Vid öppenvårdsbesök på arbetsterapin registrerar du dig i receptionen. Tag med legitimation och betalning sker med kontanter, kort eller via faktura. Besöket tar en till två timmar.

För dagvårdsbesök, se information från respektive enhet.

Checklista inför ditt besök

Checklista inför ditt besök inom öppenvård

 • Ta med remiss (om du har den själv)
 • Ta med ev. handortoser
 • Ta med ev. handträningsprogram
 • Ta med en lista på befintliga hjälpmedel
 • Tänk över vilka svårigheter du har i olika aktiviteter

Vi som arbetar här

På arbetsterapin arbetar legitimerade arbetsterapeuter, förste arbetsterapeuter och arbetsterapibiträden.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 7:30 - 8:30

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt T

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Arbetsterapi Uddevalla Sjukhus
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

På NU-sjukvårdens arbetsterapi behandlar vi patienter som har nedsatt aktivitetsförmåga eller funktionsnedsättning till följd av sjukdom, svåra olycksfall eller operativt ingrepp. Arbetsterapi bedrivs inom slutenvård, dagvård och öppenvård. Arbetsterapeuten utreder individens aktivitetsförmåga för att kartlägga resurser och begränsningar och bedömer hjälpmedelsbehov.

Målet med våra åtgärder är att patienten ska vara delaktig i eller kunna klara sin personliga vård och vardagens aktiviteter.

Söka vård hos oss

Som inneliggande patient remitteras du via den avdelning där du vistas.

För att komma till dagvård eller öppenvård krävs remiss från specialistläkare.

Vid ditt besök hos oss

Vid öppenvårdsbesök på arbetsterapin registrerar du dig i receptionen. Tag med legitimation och betalning sker med kontanter, kort eller via faktura. Besöket tar en till två timmar.

För dagvårdsbesök, se information från respektive enhet.

Checklista inför ditt besök

Checklista inför ditt besök inom öppenvård

 • Ta med remiss (om du har den själv)
 • Ta med ev. handortoser
 • Ta med ev. handträningsprogram
 • Ta med en lista på befintliga hjälpmedel
 • Tänk över vilka svårigheter du har i olika aktiviteter

Vi som arbetar här

På arbetsterapin arbetar legitimerade arbetsterapeuter, förste arbetsterapeuter och arbetsterapibiträden.

Instruktionsfilmer

Se instruktionsfilmer för olika moment exempelvis efter en knä- eller höftoperation.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.