Akutmottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag dygnet runt

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt K plan 2 entréplan

Postadress

Akutmottagning
Lärketorpsvägen 20
461 85 Trollhättan

Till oss kommer du som har varit med om en allvarlig olycka eller som har blivit allvarligt och plötsligt sjuk. Sök vård när du behöver det, men välj rätt kontaktväg.

Vad bedöms som akut?

Akut olycksfall eller sjukdomstillstånd, till exempel:

 • Akut bröstsmärta
 • Svåra andningsbesvär
 • Skallskador
 • Medvetslöshet
 • Svår akut huvudvärk
 • Benbrott
 • Svår buksmärta
 • Större blödningar
 • Förvirring, svår att få kontakt med

Ring 112 vid nödsituation

Ring 112 vid svårare olycksfall eller allvarlig sjukdom som akuta andningssvårigheter, stora blödningar eller bröstsmärta.

Ring 1177 vid lättare olycksfall eller sjukdomstillstånd

Kontakta i första hand 1177 för rådgivning och hänvisning till rätt vårdform, som kan vara vårdcentral eller jourcentral. På så sätt får du rätt hjälp utifrån ditt medicinska vårdbehov.

Så söker du vård i sommar 

Sommarid är det extra högt tryck på vården. Sök vård när du behöver det, men välj rätt kanalväg. 

1177

Kontakta 1177 för rådgivning och hänvisning till rätt vårdform, som kan vara vårdcentral eller jourcentral.

Söka vård hos oss

Till oss kommer du som upplever akuta besvär eller har varit med om en olycka. Det finns en ingång för vuxna och en för barn 0-18 år. Ring alltid 112 vid akuta besvär eller 1177 för rådgivning och hänvisning till rätt vårdform innan du besöker oss. Ibland får patienter remiss till oss från jourcentral eller vårdcentral.

Akutsjukvård inom psykiatri och gynekologi

För dig som behöver akutsjukvård inom psykiatri och gynekologi har NU-sjukvården egna akutmottagningar: 
Akutmottagning gynekologi
Akutmottagning vuxenpsykiatri 

Medföljande

Endast en (1) medföljande till patient tillåts, om inte annat överenskommits.

Sjuktransport

Behöver du tolk?

Har du svårt att förstå eller tala svenska kan du vid anmälan i receptionen be att få hjälp av en tolk. Det gäller även om du har en hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet och behöver tolk.

Vid ditt besök hos oss

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök anmäler du dig i receptionen. Du kan betala ditt besök hos vården med kort eller genom faktura. Ett besök på sjukhus kostar normalt 300 kr, men det beror bland annat på vilket land du kommer ifrån.

Turordning och väntetid på akutmottagning

När du kommer till akuten gör vi en bedömning. Det gör vi för att avgöra vilka som är svårast sjuka och inte kan vänta och vilka som trots allt kan vänta utan att det medför någon medicinsk risk. Vid lättare åkommor kan du bli hänvisad till vårdcentral, jourcentral eller hem.

Väntetiden kan variera beroende på antalet patienter och skiljer sig mycket åt olika dagar och tider på dygnet. Vi jobbar hela tiden utifrån bedömningen allvarligast först och det är svårt att ange hur lång tid det tar tills du får träffa en läkare.

Se till så att du förstår

När du är hos läkare eller träffar annan vårdpersonal är det viktigt att du förstår vad som sägs och vad det innebär. Vårdpersonalen ska se till att du förstår informationen, till exempel hur läkemedel ska tas. Det viktigaste kan du be att få nedskrivet.

Checklista inför ditt besök

Ta med till akutmottagningen:

 • Fotolegitimation
  Kan du inte legitimera dig för att du till exempel är asylsökande så har du ändå rätt till viss vård.
 • LMA-kort, om du är asylsökande.
 • En lista över de mediciner du tar
 • Dina mediciner du kan behöva under besöket och vid eventuell vidare vård
 • Eventuellt:
  • högkostnadskort eller frikort
  • mobil och mobilladdare

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag dygnet runt

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt K plan 2 entréplan

Postadress

Akutmottagning
Lärketorpsvägen 20
461 85 Trollhättan

Till oss kommer du som har varit med om en allvarlig olycka eller som har blivit allvarligt och plötsligt sjuk. Sök vård när du behöver det, men välj rätt kontaktväg.

Vad bedöms som akut?

Akut olycksfall eller sjukdomstillstånd, till exempel:

 • Akut bröstsmärta
 • Svåra andningsbesvär
 • Skallskador
 • Medvetslöshet
 • Svår akut huvudvärk
 • Benbrott
 • Svår buksmärta
 • Större blödningar
 • Förvirring, svår att få kontakt med

Ring 112 vid nödsituation

Ring 112 vid svårare olycksfall eller allvarlig sjukdom som akuta andningssvårigheter, stora blödningar eller bröstsmärta.

Ring 1177 vid lättare olycksfall eller sjukdomstillstånd

Kontakta i första hand 1177 för rådgivning och hänvisning till rätt vårdform, som kan vara vårdcentral eller jourcentral. På så sätt får du rätt hjälp utifrån ditt medicinska vårdbehov.

Så söker du vård i sommar 

Sommarid är det extra högt tryck på vården. Sök vård när du behöver det, men välj rätt kanalväg. 

Söka vård hos oss

Till oss kommer du som upplever akuta besvär eller har varit med om en olycka. Det finns en ingång för vuxna och en för barn 0-18 år. Ring alltid 112 vid akuta besvär eller 1177 för rådgivning och hänvisning till rätt vårdform innan du besöker oss. Ibland får patienter remiss till oss från jourcentral eller vårdcentral.

Akutsjukvård inom psykiatri och gynekologi

För dig som behöver akutsjukvård inom psykiatri och gynekologi har NU-sjukvården egna akutmottagningar: 
Akutmottagning gynekologi
Akutmottagning vuxenpsykiatri 

Medföljande

Endast en (1) medföljande till patient tillåts, om inte annat överenskommits.

Sjuktransport

Behöver du tolk?

Har du svårt att förstå eller tala svenska kan du vid anmälan i receptionen be att få hjälp av en tolk. Det gäller även om du har en hörselnedsättning, synnedsättning eller dövblindhet och behöver tolk.

Vid ditt besök hos oss

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök anmäler du dig i receptionen. Du kan betala ditt besök hos vården med kort eller genom faktura. Ett besök på sjukhus kostar normalt 300 kr, men det beror bland annat på vilket land du kommer ifrån.

Turordning och väntetid på akutmottagning

När du kommer till akuten gör vi en bedömning. Det gör vi för att avgöra vilka som är svårast sjuka och inte kan vänta och vilka som trots allt kan vänta utan att det medför någon medicinsk risk. Vid lättare åkommor kan du bli hänvisad till vårdcentral, jourcentral eller hem.

Väntetiden kan variera beroende på antalet patienter och skiljer sig mycket åt olika dagar och tider på dygnet. Vi jobbar hela tiden utifrån bedömningen allvarligast först och det är svårt att ange hur lång tid det tar tills du får träffa en läkare.

Se till så att du förstår

När du är hos läkare eller träffar annan vårdpersonal är det viktigt att du förstår vad som sägs och vad det innebär. Vårdpersonalen ska se till att du förstår informationen, till exempel hur läkemedel ska tas. Det viktigaste kan du be att få nedskrivet.

Checklista inför ditt besök

Ta med till akutmottagningen:

 • Fotolegitimation
  Kan du inte legitimera dig för att du till exempel är asylsökande så har du ändå rätt till viss vård.
 • LMA-kort, om du är asylsökande.
 • En lista över de mediciner du tar
 • Dina mediciner du kan behöva under besöket och vid eventuell vidare vård
 • Eventuellt:
  • högkostnadskort eller frikort
  • mobil och mobilladdare

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

1177

Kontakta 1177 för rådgivning och hänvisning till rätt vårdform, som kan vara vårdcentral eller jourcentral.