Psykosmottagning Uddevalla

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt J, plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Psykosmottagning Uddevalla Uddevalla sjukhus
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

Den vuxenpsykiatriska psykosmottagningen med tillhörande dagsjukvård har som uppdrag att ge psykiatrisk specialistvård till personer över 18 år med psykossjukdom samt till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Aspergers syndrom eller Autism i kombination med psykiatrisk samsjuklighet.

Vid misstanke om psykossjukdom genomförs en noggrann, systematisk och allsidig utredning för att säkerställa diagnos. Utredningen kan innefatta besök till läkare, sjuksköterska, psykolog och arbetsterapeut. Närstående är en naturlig och viktig resurs, såväl under utredningen som i den fortsatta behandlingen.

Psykosmottagningen arbetar utifrån behandlingsmodellen Integrerad Psykiatri. Det innebär att vi utgår från dina mål och samverkar med de personer som du själv väljer. Du kommer att få en samordnare som tillsammans med övriga teamet stödjer dig i din återhämtning.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss för första gången, behöver vi få information om den sjukdom eller de besvär du har samt om tidigare och/eller pågående behandling. Dessa uppgifter kan vi få via läkare på din vårdcentral som skriver en remiss till oss. Du kan också göra en egenanmälan via telefon eller egen vårdbegäran.

När mottagningen är stängd vänder du dig till: 

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök kommer att finnas med i din brevkallelse.

  • Anmäl dig i centralreceptionen innan besöket.
  • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort
  • Du kan betala med kort eller få faktura hemskickad (utan extra kostnad)
  • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar oss detta så fort du har fått din kallelse.

Vi ser gärna att du tar med dig närstående till dina besök hos oss.

Vi som arbetar här

Här arbetar olika yrkeskategorier så som arbetsterapeut, kurator, läkare, medicinska sekreterare, psykolog, peer support( kamratstödjare), sjuksköterskor och skötare.

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, personal som studenter, har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till vår enhetschef antingen via telefon, mail eller brev.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt J, plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Psykosmottagning Uddevalla Uddevalla sjukhus
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

Den vuxenpsykiatriska psykosmottagningen med tillhörande dagsjukvård har som uppdrag att ge psykiatrisk specialistvård till personer över 18 år med psykossjukdom samt till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom Aspergers syndrom eller Autism i kombination med psykiatrisk samsjuklighet.

Vid misstanke om psykossjukdom genomförs en noggrann, systematisk och allsidig utredning för att säkerställa diagnos. Utredningen kan innefatta besök till läkare, sjuksköterska, psykolog och arbetsterapeut. Närstående är en naturlig och viktig resurs, såväl under utredningen som i den fortsatta behandlingen.

Psykosmottagningen arbetar utifrån behandlingsmodellen Integrerad Psykiatri. Det innebär att vi utgår från dina mål och samverkar med de personer som du själv väljer. Du kommer att få en samordnare som tillsammans med övriga teamet stödjer dig i din återhämtning.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss för första gången, behöver vi få information om den sjukdom eller de besvär du har samt om tidigare och/eller pågående behandling. Dessa uppgifter kan vi få via läkare på din vårdcentral som skriver en remiss till oss. Du kan också göra en egenanmälan via telefon eller egen vårdbegäran.

När mottagningen är stängd vänder du dig till: 

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök kommer att finnas med i din brevkallelse.

  • Anmäl dig i centralreceptionen innan besöket.
  • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort
  • Du kan betala med kort eller få faktura hemskickad (utan extra kostnad)
  • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar oss detta så fort du har fått din kallelse.

Vi ser gärna att du tar med dig närstående till dina besök hos oss.

Vi som arbetar här

Här arbetar olika yrkeskategorier så som arbetsterapeut, kurator, läkare, medicinska sekreterare, psykolog, peer support( kamratstödjare), sjuksköterskor och skötare.

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, personal som studenter, har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till vår enhetschef antingen via telefon, mail eller brev.