Pacemakermottagning NÄL

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 9:00 - 10:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt D plan 3

Postadress

NU-sjukvården Pacemakermottagning
Lärketorpsvägen 20
461 85 Trollhättan

Söka vård hos oss

På pacemakermottagningen kontrollerar, utreder och följer vi upp dig som behandlas med pacemaker, ICD (implanterbar defibrillator) eller CRT (biventrikulär pacemaker). En pacemaker upprätthåller en lägsta hjärtrytm. En CRT kan hjälpa till och behandla hjärtsvikt för vissa patientgrupper. ICD:n kan behandla allvarliga hjärtrytmrubbningar.

  • Vi bistår även med konsultverksamhet för pacemaker och ICD patienter på andra enheter på NU-sjukhusen.
  • Vi har distansuppföljning av ICD/CRT och arytmidosor. 
  • Vid polikliniska pacemakerdosbyten vårdas du före och efter operationen på hjärtmottagningen.

Intyg/utlåtanden (extern webbplats)

Vi som arbetar här

Mottagningen sköts av hjärtspecialister med inriktning mot pacemakerbehandling och arytmier, i samarbete med arytmi‐ och pacemakersjuksköterskor.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 9:00 - 10:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt D plan 3

Postadress

NU-sjukvården Pacemakermottagning
Lärketorpsvägen 20
461 85 Trollhättan

Söka vård hos oss

På pacemakermottagningen kontrollerar, utreder och följer vi upp dig som behandlas med pacemaker, ICD (implanterbar defibrillator) eller CRT (biventrikulär pacemaker). En pacemaker upprätthåller en lägsta hjärtrytm. En CRT kan hjälpa till och behandla hjärtsvikt för vissa patientgrupper. ICD:n kan behandla allvarliga hjärtrytmrubbningar.

  • Vi bistår även med konsultverksamhet för pacemaker och ICD patienter på andra enheter på NU-sjukhusen.
  • Vi har distansuppföljning av ICD/CRT och arytmidosor. 
  • Vid polikliniska pacemakerdosbyten vårdas du före och efter operationen på hjärtmottagningen.

Intyg/utlåtanden (extern webbplats)

Vi som arbetar här

Mottagningen sköts av hjärtspecialister med inriktning mot pacemakerbehandling och arytmier, i samarbete med arytmi‐ och pacemakersjuksköterskor.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.