Hjärtcentrum

NU-sjukvårdens Hjärtcentrum tar emot patienter som behöver planerad eller akut hjärtsjukvård. Vi erbjuder både öppenvård på mottagning och vård på avdelning om du behöver läggas in på sjukhus. Vi finns på NÄL i Trollhättan och på Uddevalla sjukhus.

Den akuta hjärtsjukvården består av bland annat akut behandlig av hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmi (rubbning i hjärtrytmen). Vi utför behandlingar så som ballongvidgning vilket är en behandling för att vidga hjärtats kranskärl. Metoden kan användas både vid kronisk förträngning av kranskärlen på grund av åderförkalkning och vid akut förträngning vid hjärtinfarkt.

På vår kranskärlsmottagning sker uppföljning av patienter med akut kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt, kärlkramp) samt uppföljning före och efter kranskärls- och hjärtklaffoperation.