Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

BB/amningsmottagning

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 15:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 8:00 - 15:30

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A plan 3

Postadress

Obstetriskmottagning NÄL
Lärketorpsvägen 20
461 85 Trollhättan

Coronavirus

Med anledning av NU-sjukvårdens arbete med coronaviruset, covid-19, har kvinnokliniken tills vidare dragit ner på viss planerad vård. 

Det råder också ett allmänt besöksförbud på sjukhusen. För kvinnoklinikens verksamhet på NÄL i Trollhättan innebär det: 

Förlossningen
En frisk partner får delta på förlossningen.

BB
Inget besök av partner.

Antenatalavdelning
Stor restriktion av besök till patient. Detta bedöms från fall till fall.

Mottagningarna
Inga anhöriga/närstående får vara med på mottagningarna. Det gäller även vid ultraljudsundersökningar.

Mat på förlossningen/BB för partner/anhörig
Patienter och partner/anhörig har inte möjlighet att gå utanför rummet för att köpa sig mat, varken i restaurang/cafeteria eller i matautomat på BB. 

Istället går det att swisha till matsalen och få sin mat via matvagnen. Detta gäller för lunch och middag. Det går fortfarande bra att ta med egen mat och förvara i avdelningens kylskåp.

Den kombinerade BB/amningsmottagningen finns på den obstetriska mottagningen på NÄL. Här utförs besök och telefonrådgivning. Vi arbetar utifrån ett helhetstänk för familjen. Vården riktas till mor och barn med stöd av anhörig.

BB-mottagning
Till BB-mottagningen kommer mor och barn som har behov av uppföljning efter utskrivning från BB-avdelning innan första besöket hos barnavårdscentralen (BVC).

Alla som stannar mindre än 48 timmar på BB-avdelningen kommer på ett återbesök till BB-mottagningen. Barnundersökning och rutinprover tas på barn. Information ges och mor får stöd vid amning/matning. Undersökning av mor genomförs vid behov.

Återbesök kan behövas för extra kontroll av mor eller barn vid hemgång från BB-avdelning efter 48 timmar.

Ibland kommer ni till BB-mottagningen för att ett behov av hjälp för barn eller mor uppstått efter hemkomst.

Besök med anledning av barnet är kostnadsfri medan besök med anledning av mamman kan föranleda en kostnad. Besök till barnmorska kostar 100 kr och besök till läkare kostar 200 kr.

Amningsmottagning
Till amningsmottagningen kommer kvinnor med amningsproblem och bröstkomplikationer kopplade till amning, såväl vid nyfödda som äldre barn.

Barnmorskor och BVC-sköterskor i öppenvården kan svara på de flesta amningsfrågorna men vid behov kan en remiss till amningsmottagningen bli aktuell.

Besök till barnmorska kostar 100 kr och besök till läkare kostar 200 kr.

Söka vård hos oss

Tid till BB-mottagningen planeras oftast vid hemgången från BB-avdelningen.

Tills ni fått första kontakten med BVC kan ni ringa till BB/Amningsmottagningen vid behov av rådgivning kring mamma, barn, amning eller matning

Du kan också ringa själv för rådgivning vid frågor efter hemkomst.

Tid till amningsmottagningen kan bokas vid hemgång från BB-avdelningen. Du kan också ringa själv för rådgivning vid frågor under hela amningsperioden. Ibland bokas ett besök via din barnavårdscentral eller vårdcentral 

Vid ditt besök hos oss

Kom i god tid. Anmäl dig vid Informationen i huvudentrén före besöket (vardagar). 

Besöket är planerat till 45-60min, ibland kan besöket ta längre tid och väntetid kan förekomma.

Familjen är välkommen, eller annan anhörig som är till hjälp för mor och barn. Ibland kan besöket dra ut på tiden. Tänk på att syskon lätt blir uttråkade.

Vid amningsproblem eller bröstkomplikationer är det av stor vikt att barnet som ammas finns med under besöket.

Vi som arbetar här

Här arbetar barnmorskor med specialistutbildning inom amning och matningsfrågor, undersköterskor och läkare.

Ansvariga för mottagningen

Cathrin Åkerström, sektionsledare BB-mottagning, barnmorska
Telefon: 010-435 24 31
E-post: cathrin.akerstrom@vgregion.se

Elizabeth "Zab" Franklin, sektionsledare Amningsmottagning, barnmorska/IBCLC (Internationellt certifierad amningskonsulent)
Telefon: 010-435 24 32
E-post: elizabeth.franklin@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2020-03-24 10:02