Avdelning 52-55 - ortopedisk vårdavdelning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag 11:00 - 19:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Besökstider

 • måndag - fredag 15:00 - 19:00
 • lördag - söndag 13:00 - 19:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, plan 5

Postadress

Avdelning 52-55
Lärketorpsvägen 20
461 85 Trollhättan

Avdelning 52-55 är en ortopedisk vårdavdelning med 24 akuta vårdplatser. Vi har direktintag från akuten samt andra sjukhus dygnet runt, och intaget omfattar alla ortopediska diagnosgrupper. Med ortopediska skador menas skador på skelettet. Vanliga ortopediska diagnoser är diskbråck, kotfrakturer, överarmsfrakturer, axelskador, höftfrakturer, fotledsfrakturer och handledsfrakturer. Till oss kommer du om råkat ut för en skelettskada och behöver tillfällig smärtlindring eller behöver opereras.

Din vistelse hos oss

Hos oss omhändertas du av ett team av olika professioner. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter arbetar i team för att ge dig bästa tänkbara omhändertagande.

Före operation

Innan operation får du hjälp med att duscha med en desinfektionstvål för att minska risken för infektioner. Du får äta och dricka fram till 6 timmar innan operation, därefter ersätts mat och dryck av ett "dropp" intravenöst.

Beroende på vad som ska opereras och om din operation är akut eller inte, ser rutiner och omhändertagande innan operation olik ut. På avdelningen får du information om vad som gäller just dig och din operation.

Efter operation

Personalen som omhändertar dig ser till att du blir adekvat smärtlindrad och hjälper dig att komma igång efter operationen. Det är viktigt att du mobiliseras tidigt efter operation, men observera att du kort efter operation kan ha lite sämre styrka och balans. Använd därför de hjälpmedel som tillhandahålls på avdelningen. Du får ett individuellt mobiliseringsprogram med stöd av sjukgymnast och arbetsterapeut.

Inför hemgång

På avdelning 52-55 arbetar vi enligt en modell där målsättningen är att hålla kvar dig så lite som möjligt på sjukhuset. Tidig hemgång efter operation leder till färre komplikationer, vilket är varför vi strävar efter att så snart som möjligt göra dig redo för hemfärd. Innan du är helt återställd efter operation kan du behöva hjälp i hemmet av din kommun samt tillgång till hjälpmedel. Målsättningen är att du skall kunna klara dig i ditt hem, med eller utan hjälpmedel.

Om du bedömer att du är i behov av hjälp för att klara dig i hemmet, efter vårdtiden på sjukhuset, så behövs en vårdplanering. En vårdplanering innebär att sjuksköterskan på avdelningen kontaktar kommunen för planering av vård i hemmet.

Ta gärna en dialog med dina anhöriga om din hemsituation så att de är förberedda på behov som kan uppstå när du kommer hem.

Checklista inför din vistelse

Blommor och citrusfruker är förbjudna på vdelningen på grund av allergier. Tänk även på att undvika starka dofter i forma av parfym, after shave, hårspray med mera.

För dig som har en anhörig hos oss

 • Tänk på att respektera våra besökstider. Övrig tid är till för ronder, omvårdnadsarbete, undersökningar, rehabilitering och återhämtning.
 • Telefontid till vårdlagen är dagligen, se tider överst på sidan. Då har våra undersköterskor och sjuksköterskor störst möjlighet att kunna svara på frågor.
 • Om er anhörig har läkemedel i form av ögondroppar, astma/kol-inhalationer, apodos eller särskilda läkemedel får ni mer än gärna ta med dessa till avdelningen då det tyvärr kan ta tid innan vi får upp läkemedlen från apoteket.

Vi som arbetar här

På vår avdelning arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkare.

 

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag 11:00 - 19:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Lärketorpsvägen 20
461 73 Trollhättan

Besökstider

 • måndag - fredag 15:00 - 19:00
 • lördag - söndag 13:00 - 19:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

NÄL, Trollhättan. Följ vägskyltarna med röda kors. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt B, plan 5

Postadress

Avdelning 52-55
Lärketorpsvägen 20
461 85 Trollhättan

Avdelning 52-55 är en ortopedisk vårdavdelning med 24 akuta vårdplatser. Vi har direktintag från akuten samt andra sjukhus dygnet runt, och intaget omfattar alla ortopediska diagnosgrupper. Med ortopediska skador menas skador på skelettet. Vanliga ortopediska diagnoser är diskbråck, kotfrakturer, överarmsfrakturer, axelskador, höftfrakturer, fotledsfrakturer och handledsfrakturer. Till oss kommer du om råkat ut för en skelettskada och behöver tillfällig smärtlindring eller behöver opereras.

Din vistelse hos oss

Hos oss omhändertas du av ett team av olika professioner. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter arbetar i team för att ge dig bästa tänkbara omhändertagande.

Före operation

Innan operation får du hjälp med att duscha med en desinfektionstvål för att minska risken för infektioner. Du får äta och dricka fram till 6 timmar innan operation, därefter ersätts mat och dryck av ett "dropp" intravenöst.

Beroende på vad som ska opereras och om din operation är akut eller inte, ser rutiner och omhändertagande innan operation olik ut. På avdelningen får du information om vad som gäller just dig och din operation.

Efter operation

Personalen som omhändertar dig ser till att du blir adekvat smärtlindrad och hjälper dig att komma igång efter operationen. Det är viktigt att du mobiliseras tidigt efter operation, men observera att du kort efter operation kan ha lite sämre styrka och balans. Använd därför de hjälpmedel som tillhandahålls på avdelningen. Du får ett individuellt mobiliseringsprogram med stöd av sjukgymnast och arbetsterapeut.

Inför hemgång

På avdelning 52-55 arbetar vi enligt en modell där målsättningen är att hålla kvar dig så lite som möjligt på sjukhuset. Tidig hemgång efter operation leder till färre komplikationer, vilket är varför vi strävar efter att så snart som möjligt göra dig redo för hemfärd. Innan du är helt återställd efter operation kan du behöva hjälp i hemmet av din kommun samt tillgång till hjälpmedel. Målsättningen är att du skall kunna klara dig i ditt hem, med eller utan hjälpmedel.

Om du bedömer att du är i behov av hjälp för att klara dig i hemmet, efter vårdtiden på sjukhuset, så behövs en vårdplanering. En vårdplanering innebär att sjuksköterskan på avdelningen kontaktar kommunen för planering av vård i hemmet.

Ta gärna en dialog med dina anhöriga om din hemsituation så att de är förberedda på behov som kan uppstå när du kommer hem.

Checklista inför din vistelse

Blommor och citrusfruker är förbjudna på vdelningen på grund av allergier. Tänk även på att undvika starka dofter i forma av parfym, after shave, hårspray med mera.

För dig som har en anhörig hos oss

 • Tänk på att respektera våra besökstider. Övrig tid är till för ronder, omvårdnadsarbete, undersökningar, rehabilitering och återhämtning.
 • Telefontid till vårdlagen är dagligen, se tider överst på sidan. Då har våra undersköterskor och sjuksköterskor störst möjlighet att kunna svara på frågor.
 • Om er anhörig har läkemedel i form av ögondroppar, astma/kol-inhalationer, apodos eller särskilda läkemedel får ni mer än gärna ta med dessa till avdelningen då det tyvärr kan ta tid innan vi får upp läkemedlen från apoteket.

Vi som arbetar här

På vår avdelning arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och läkare.

 

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.