Ätstörningsmottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt J Plan1

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Ätstörningsmottagning Uddevalla Sjukhus
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

Den vuxenpsykiatriska ätstörningsmottagningen med tillhörande dagvård riktar sig till personer från 18 år och uppåt som har en ätstörning.

Vårt uppdrag är att bedöma, utreda och behandla patienter med ätstörningar. Behandlingen utgår från kognitiv beteendeterapi med olika typer av grupper, t.ex. kroppkännedomsgrupp och måltidsstöd, som komplement till den individuella samtalskontakten.

Telefonrådgivning dagligen för eventuell egenanmälan, råd och stöd till andra vårdgivare eller närstående.

Vi finns på Uddevalla sjukhus och vårt upptagningsområde är hela NU-sjukvården.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss för första gången, behöver vi få information om den sjukdom eller de besvär du har samt om tidigare och/eller pågående behandling. Dessa uppgifter kan vi få via läkare på din vårdcentral som skriver en remiss till oss. Du kan också göra en egenanmälan via telefon eller egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

När mottagningen är stängd vänder du dig till: 

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök kommer att finnas med i din brevkallelse.

 • Anmäl dig i centralreceptionen innan besöket.
 • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort
 • Du kan betala med kort eller få faktura hemskickad (utan extra kostnad)
 • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar oss detta så fort du har fått din kallelse.

 Vi ser gärna att du tar med dig närstående till dina besök hos oss.

Vi som arbetar här

Här arbetar olika yrkeskategorier så som dietist, fysioterapeut, läkare, psykolog, sjuksköterska samt enhetschef och medicinsk sekreterare. 

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, personal som studenter, har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till vår enhetschef antingen via telefon, mail eller brev.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Växeltelefon

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt J Plan1

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Ätstörningsmottagning Uddevalla Sjukhus
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

Den vuxenpsykiatriska ätstörningsmottagningen med tillhörande dagvård riktar sig till personer från 18 år och uppåt som har en ätstörning.

Vårt uppdrag är att bedöma, utreda och behandla patienter med ätstörningar. Behandlingen utgår från kognitiv beteendeterapi med olika typer av grupper, t.ex. kroppkännedomsgrupp och måltidsstöd, som komplement till den individuella samtalskontakten.

Telefonrådgivning dagligen för eventuell egenanmälan, råd och stöd till andra vårdgivare eller närstående.

Vi finns på Uddevalla sjukhus och vårt upptagningsområde är hela NU-sjukvården.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss för första gången, behöver vi få information om den sjukdom eller de besvär du har samt om tidigare och/eller pågående behandling. Dessa uppgifter kan vi få via läkare på din vårdcentral som skriver en remiss till oss. Du kan också göra en egenanmälan via telefon eller egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

När mottagningen är stängd vänder du dig till: 

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök kommer att finnas med i din brevkallelse.

 • Anmäl dig i centralreceptionen innan besöket.
 • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort
 • Du kan betala med kort eller få faktura hemskickad (utan extra kostnad)
 • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar oss detta så fort du har fått din kallelse.

 Vi ser gärna att du tar med dig närstående till dina besök hos oss.

Vi som arbetar här

Här arbetar olika yrkeskategorier så som dietist, fysioterapeut, läkare, psykolog, sjuksköterska samt enhetschef och medicinsk sekreterare. 

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, personal som studenter, har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till vår enhetschef antingen via telefon, mail eller brev.