Avdelning 93 - rättspsykiatri

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Fyrspannsvägen 2
462 54 Vänersborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Postadress

Avdelning 93
Fyrspannsvägen 2
462 54 Vänersborg

NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska specialistpsykiatri består av en allmänpsykiatrisk del och en rättspsykiatrisk del. NU-sjukvårdens rättspsykiatriska vård bedrivs på anläggningen Brinkåsen, som är belägen strax utanför Vänersborg.

Inom rättspsykiatrin vårdas patienter som av domstol är dömda till rättspsykiatrisk vård. Detta innebär att patienterna oftast vårdas under en längre tid.

Avdelning 93 vårdar och behandlar i första hand patienter med personlighetssyndrom i kombination med ett långvarigt missbruk.

Din vistelse hos oss

Vårt mål är att tillsammans med patienten ge vård och behandling samt uppmärksamma, förstå och förändra mönster som bidragit till de omständigheter som gjort att patienten vårdas hos oss.

Efter dom i tingsrätt kommer vården att prövas i förvaltningsrätt. Första gången efter fyra månader och därefter sker prövning om vårdens förlängning eller upphörande var sjätte månad.

Vi ser gärna ett nära samarbete med dina närstående.

Brinkåsen är ett rökfritt sjukhus som innebär att rökning inte är tillåten inom sjukhusområdet.

Vi som arbetar här

Här arbetar olika yrkeskategorier så som arbetsterapeut, behandlingspedagog, hälsopedagog, instruktör, kurator, läkare, lärare, medicinska sekreterare, sjuksköterskor, skötare och psykolog.

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, personal som studenter, har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till vår avdelningschef antingen via telefon, mail eller brev.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Fyrspannsvägen 2
462 54 Vänersborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Postadress

Avdelning 93
Fyrspannsvägen 2
462 54 Vänersborg

NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska specialistpsykiatri består av en allmänpsykiatrisk del och en rättspsykiatrisk del. NU-sjukvårdens rättspsykiatriska vård bedrivs på anläggningen Brinkåsen, som är belägen strax utanför Vänersborg.

Inom rättspsykiatrin vårdas patienter som av domstol är dömda till rättspsykiatrisk vård. Detta innebär att patienterna oftast vårdas under en längre tid.

Avdelning 93 vårdar och behandlar i första hand patienter med personlighetssyndrom i kombination med ett långvarigt missbruk.

Din vistelse hos oss

Vårt mål är att tillsammans med patienten ge vård och behandling samt uppmärksamma, förstå och förändra mönster som bidragit till de omständigheter som gjort att patienten vårdas hos oss.

Efter dom i tingsrätt kommer vården att prövas i förvaltningsrätt. Första gången efter fyra månader och därefter sker prövning om vårdens förlängning eller upphörande var sjätte månad.

Vi ser gärna ett nära samarbete med dina närstående.

Brinkåsen är ett rökfritt sjukhus som innebär att rökning inte är tillåten inom sjukhusområdet.

Vi som arbetar här

Här arbetar olika yrkeskategorier så som arbetsterapeut, behandlingspedagog, hälsopedagog, instruktör, kurator, läkare, lärare, medicinska sekreterare, sjuksköterskor, skötare och psykolog.

Inom NU-sjukvården tar vi emot studenter under utbildning. Alla vi som arbetar här, personal som studenter, har tystnadsplikt.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till vår avdelningschef antingen via telefon, mail eller brev.