Vuxenpsykiatriskt traumateam Uddevalla

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Teamsekreterare

010 - 435 63 58

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 12:00
 • måndag - fredag 13:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Målpunkt J plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

NU-sjukvården
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

Upplevelser som kan leda till psykisk traumatisering kan vara av olika karaktär; alltifrån att vara med om en enstaka överväldigande händelse till att över tid leva under omständigheter som till exempel präglas av svåra upplevelser, brister i omsorg eller otrygghet.

Traumateamet gör bedömningar och bedriver behandling, såväl individuellt som i grupp. I uppdraget ingår även att höja kunskaps- och kompetensnivån inom området och teamet erbjuder konsultation, handledning samt utbildning.

Söka vård hos oss

Traumateamet är till för patienter inom den vuxenpsykiatriska specialistvården som behöver behandling för komplexa traumarelaterade tillstånd. Vid behov tar den psykiatriska öppenvården kontakt med teamet för konsultation. I vissa fall är konsultation tillräckligt och ibland kan det bli fråga om handledning av ordinarie öppenvårdspersonal. I andra fall kan bedömningen mynna ut i en tids behandling inom traumateamet och då behåller en som patient även sin tillhörighet till den ordinarie öppenvårdsmottagningen.

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök kommer att finnas med i din brevkallelse.

 • Anmäl dig i centralreceptionen innan besöket.
 • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort
 • Du kan betala med kort eller få faktura hemskickad (utan extra kostnad)
 • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar oss detta så fort du har fått din kallelse.

Vi ser gärna att du tar med dig närstående till dina besök hos oss.

Vi som arbetar här

Teamet består av psykoterapeuter, psykologer, psykiater, fysioterapeut, medicinsk sekreterare samt enhetschef. 

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Teamsekreterare

010 - 435 63 58

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 12:00
 • måndag - fredag 13:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Målpunkt J plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

NU-sjukvården
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

Upplevelser som kan leda till psykisk traumatisering kan vara av olika karaktär; alltifrån att vara med om en enstaka överväldigande händelse till att över tid leva under omständigheter som till exempel präglas av svåra upplevelser, brister i omsorg eller otrygghet.

Traumateamet gör bedömningar och bedriver behandling, såväl individuellt som i grupp. I uppdraget ingår även att höja kunskaps- och kompetensnivån inom området och teamet erbjuder konsultation, handledning samt utbildning.

Söka vård hos oss

Traumateamet är till för patienter inom den vuxenpsykiatriska specialistvården som behöver behandling för komplexa traumarelaterade tillstånd. Vid behov tar den psykiatriska öppenvården kontakt med teamet för konsultation. I vissa fall är konsultation tillräckligt och ibland kan det bli fråga om handledning av ordinarie öppenvårdspersonal. I andra fall kan bedömningen mynna ut i en tids behandling inom traumateamet och då behåller en som patient även sin tillhörighet till den ordinarie öppenvårdsmottagningen.

Vid ditt besök hos oss

Praktisk information inför ditt besök kommer att finnas med i din brevkallelse.

 • Anmäl dig i centralreceptionen innan besöket.
 • Ta med dig legitimation och eventuellt högkostnadskort
 • Du kan betala med kort eller få faktura hemskickad (utan extra kostnad)
 • Om du har behov av tolk är det viktigt att du meddelar oss detta så fort du har fått din kallelse.

Vi ser gärna att du tar med dig närstående till dina besök hos oss.

Vi som arbetar här

Teamet består av psykoterapeuter, psykologer, psykiater, fysioterapeut, medicinsk sekreterare samt enhetschef.