Smärtbehandlingsenheten

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - torsdag 9:00 - 10:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A plan 6

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Smärtbehandlingsenheten
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

NU-sjukvårdens smärtenhet bedriver öppenvårdsmottagning på Uddevalla sjukhus. På Uddevalla sjukhus och NÄL i Trollhättan bedrivs även sjukhusansluten konsultverksamhet.

Enheten har fyra olika inriktningar:

 • Svår långvarig smärta som inte kan behandlas i primärvården.
 • Cancerrelaterad smärta.
 • Postoperativ smärta (smärta efter operation).

Söka vård hos oss

Remiss bör vara inskickad och skriven av läkare från vårdcentral eller från en sedan länge behandlande läkare från annan instans. Förutsättningen är att vara färdigutredd av sin läkare. Även egenremiss kan skickas. 

När remissen anlänt, sänds ett kompletterande frågeformulär till dig som patient. Formuläret skall fyllas i och återsändas inom en vecka. Därefter bedöms remissen.

När bedömning och eventuell behandling (uppstartad och inställd av smärtbehandlingsenheten) är klar, återgår du som patient, till inremitterande läkare för fortsatt vård.

Vid ditt besök hos oss

Anmälan sker i centralkassan innan du går till mottagningen. Räkna med att första besöket kan ta 1-1,5 timme.

Checklista inför ditt besök

Att ta med vid besöket

 • Kallelse
 • Legitimation
 • Aktuell medicinlista

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar specialistläkare, specialsjuksjuksköterskor och sekreterare.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - torsdag 9:00 - 10:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Fjällvägen 9
451 53 Uddevalla

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Uddevalla sjukhus. Avfart Fjällvägsmotet från riksväg 44. Se vidare skyltning inom sjukhusområdet. Information kollektivtrafik: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Målpunkt A plan 6

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Smärtbehandlingsenheten
Fjällvägen 9
451 80 Uddevalla

NU-sjukvårdens smärtenhet bedriver öppenvårdsmottagning på Uddevalla sjukhus. På Uddevalla sjukhus och NÄL i Trollhättan bedrivs även sjukhusansluten konsultverksamhet.

Enheten har fyra olika inriktningar:

 • Svår långvarig smärta som inte kan behandlas i primärvården.
 • Cancerrelaterad smärta.
 • Postoperativ smärta (smärta efter operation).

Söka vård hos oss

Remiss bör vara inskickad och skriven av läkare från vårdcentral eller från en sedan länge behandlande läkare från annan instans. Förutsättningen är att vara färdigutredd av sin läkare. Även egenremiss kan skickas. 

När remissen anlänt, sänds ett kompletterande frågeformulär till dig som patient. Formuläret skall fyllas i och återsändas inom en vecka. Därefter bedöms remissen.

När bedömning och eventuell behandling (uppstartad och inställd av smärtbehandlingsenheten) är klar, återgår du som patient, till inremitterande läkare för fortsatt vård.

Vid ditt besök hos oss

Anmälan sker i centralkassan innan du går till mottagningen. Räkna med att första besöket kan ta 1-1,5 timme.

Checklista inför ditt besök

Att ta med vid besöket

 • Kallelse
 • Legitimation
 • Aktuell medicinlista

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar specialistläkare, specialsjuksjuksköterskor och sekreterare.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter är viktiga för oss och vårt förbättringsarbete. Samtliga verksamheter i NU-sjukvården har kontaktpersoner, patientvägledare, som du kan vända dig till för att framföra dina synpunkter på vården.

Mer information om hur du kan lämna synpunkter på vården.