Remissrekommendationer

PVNU är samverkansarena för primärvården och den specialiserad sjukhusvården i Fyrbodals upptagningsområde. I uppdraget ingår samverkan kring vårdens övergångar så att patienterna ska uppleva en sömlös vård. Remissrekommendationerna är ett stöd och tydliggör vad som är viktigt inför att en patient remitteras till specialistsjukvård, oavsett vem som remitterar.

Alla remissrekommendationer

Kontakt

Jesper Swärd

Chefläkare

Telefonnummer

Kontor: 010 - 435 35 44