Kvalitetsregister

RIKSHÖFT är det nationella kvalitetsregistret för höftfrakturpatienterna och deras behandling.

Höftfrakturer utgör den grupp av alla typer av kirurgiska sjukdomar, som konsumerar mest vård genom hela vårdkedjan. Höftfrakturer är vanliga. Risken att vid 50 års ålder få en höftfraktur under resterande livstid är 23% för kvinnor och 11% för män. Höftfrakturerna inklusive rehabilitering kostar 2,3 miljarder årligen i Sverige.

Registreringen av höftfrakturpatienter syftar till att redovisa resultatmått för att jämföra och skapa en jämn och hög vårdkvalitet i landet. RIKSHÖFTS-registreringen utgör även bas för lokal verksamhetsutveckling vid olika sjukhus. 

Länk till Rikshöft webbplats