Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kontaktuppgifter SVF

Här är kontaktuppgifter för SVF, standardiserade vårdförlopp, inom NU-sjukvården. Vårdförloppen presenteras i bokstavsordning. Listan uppdateras regelbundet. Använd därför endast den senaste versionen, som finns här:

Processansvarig: Johanna Abelsson johanna.abelsson@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Carina Hellström carina.hellstrom@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator      SVF ALL
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicinkliniken
 • Uddevalla      sjukhus

Telefon: 010-435 01 62 (koordinator)
Telefon: 010-435 01 66  (hematologkonsult)
Fax: 010-435 70 18

Vid akuta frågeställningar jourtid kontakta hematologjouren, via växeln: 010-435 00 00.

Verksamhetschef: Bert-Ove Larsson
Område I

Processansvarig: Johanna Abelsson johanna.abelsson@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Carina Hellström carina.hellstrom@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF AML
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicinkliniken
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 01 62 (koordinator)
Telefon: 010-435 01 66  (hematologkonsult)
Fax: 010-435 70 18

Vid akuta frågeställningar jourtid kontakta hematologjouren, via växeln: 010-435 00 00.

Verksamhetschef: Bert-Ove Larsson
Område I

Processansvarig: Vassili Merkoulov, vassili.merkoulov@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Veronika Skoglund veronica.skoglund@vgregion.se
Medicinsk sekreterare: Joakim Majlöv, joakim.majlov@vgregion.se 

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF DC
 • Diagnostiskt centrum
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 35 18
Telefon medicinsk sekreterare: 010-435 40 87
Fax: 010-435 71 39

Verksamhetschef: Maria Wiksten Ericsson
Område II

Processansvarig: Yanislav Kolev, yanislav.kolev@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Lisbeth Dewill, lisbet.dewill@vgregion.se 

Remissmottagare:

 • Endoskopienheten 
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 35 85
Fax: 010-435 71 38

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Zara More zara.more@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Annett Gustafsson annett.gustafsson@vgregion.se

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF bröstcancer
 • Bröstmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla sjukhus

EDI-remiss till adress: UDD BRÖSTCENTRUM/MAMMOGRAFIAVDELNING
Fax: 010-435 71 72

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson 
Område II

Processansvarig: Jan Opatrný jan.opatrny@vgregion.se

Koordinator/kontakssk: Cecilia Garnheim, cecilia.garnheim@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF, buksarkom
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 34 14
Fax: 010-435 71 37

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Kristina Lundqvist, kristina.lundqvist@vgregion.se 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Nina Bialowas nina.bialowas@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF pancreascancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 34 01
Fax: 010-435 71 37

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Gunnar Lengstrand, gunnar.lengstrand@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Veronika Skoglund veronica.skoglund@vgregion.se

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF CUP
 • Diagnostiskt centrum
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 35 18
Fax: 010-435 71 39

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Kristina Lundqvist, kristina.lundqvist@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Nina Bialowas nina.bialowas@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF gallblåse- och gallvägscancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 34 01
Fax: 010-435 71 37

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Jesper Swärd, jesper.sward@vgregion.se 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Maria Tjärndal, maria.holmstedt@vgregion.se 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF urinblåsecancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 40 52
Fax: 010-435 71 75

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Kirsten Küssner, kirsten.kussner@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Anna Böe, anna.boe@vgregion.se 

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF malignt hudmelanom
 • Hudmottagningen
 • Specialistmedicinkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 52 60
Fax: 010-435 71 69

Verksamhetschef: Bert-Ove Larsson
Område I

Processansvarig: Åsa Lénberg, asa.lenberg@vgregion.se 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Johanna Henell, johanna.henell@vgregion.se 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF huvud-halscancer
 • Öron-näs-halsmottagningen
 • ÖNH-kliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 37 07
Fax: 010-435 71 42

Verksamhetschef: Carina Karlsson
Område II

Processansvarig: Dorota Knut Bojanowska, dorota.knut@vgregion.se 

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF Lymfom och KLL
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicin
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 52 04 

Fax: 010-435 70 18

Verksamhetschef: Bert-Ove Larsson

Område I

Processansvarig: Mari Henriksson Näsman, mari.nasman@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

Verksamhetschef: Graciela Carlson
Område III 

Processansvarig: Eva Blank, eva.blank@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

Verksamhetschef: Graciela Carlson
Område III

 

Processansvarig: Bo Pedersen, bo.pedersen@vgregion.se och Ottilia Balazs, ottilia.balazs@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Ewa Gustafsson, ewa.gustafsson@vgregion.se  
Medicinsk sekreterare: Sofia Nilsson, sofia.e.nilsson@vgregion.se 

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF lungcancer
 • Medicinmottagningen NÄL
 • Specialistmedicinkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 48 56
Fax: 010-435 71 32

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Dorota Knut Bojanowska, dorota.knut@vgregion.se 

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF Lymfom och KLL
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicin
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 52 04 
Fax: 010-435 70 18

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Kristina Lundqvist, kristina.lundqvist@vgregion.se 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Nina Bialowas, nina.bialowas@vgregion.se

Kontaktuppgifter koordinator:

 • Koordinator SVF Matstrups- och magsäckscancer
 • Kirurgmottagningen 
 • Kirurgkliniken 
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)
 • Telefon: 010-435 34 01
 • Fax:  010-435 71 37 

Remissmottagare filterfunktion:

 • Endoskopienheten NÄL
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)
 • Telefon: 010-435 35 85
 • Fax: 010-435 71 38 

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Dorota Knut Bojanowska, dorota.knut@vgregion.se 

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF Myelom
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicin
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 52 04 
Fax: 010-435 70 18

Verksamhetschef: Bert-Ove Larsson
Område I

Processansvarig: Francisca Jorna, francisca.jorna@vgregion.se

Koordinator/kontakssk: Cecilia Garnheim cecilia.garnheim@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF, Neuroendokrina buktumörer och binjurecancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 35 65 (koordinator)
Fax: 010-435 71 36

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Homayoun Baqaiy homayoun.baqaiy@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Cristin Johansson, cristin.johansson@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF njurcancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 40 52
Fax: 010-435 71 75

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig:
Emil Järbur, emil.jarbur@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Carina Nyman, carina.nyman@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF peniscancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 32 89
Fax: 010-435 71 75

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Hanna Åberg, hanna.aberg@vgregion.se 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Laila Johansson, laila.marie.johansson@vgregion.se

Koordinatorer:
Laila Johansson, laila.marie.johansson@vgregion.se, Helen Forsell, helen.forsell@vgregion.se, Ingalill Sandberg, inga-lill.sandberg@vgregion.se

Remissmottagare:

 • Tumörkoordinator
 • Neurologmottagningen
 • NU-sjukvården
 • Lärketorpsvägen
 • 461 85 Trollhättan

Telefon: 010-435 08 39
Fax: 010-435 71 25

Verksamhetschef: Janne Malmborg
Område I

Processansvarig: Agnes Futo, agnes.futo@vgregion.se 
Koordinator: Susanne Johansson, susanne.karin.johansson@vgregion.se 
Kontaktsjuksköterska: Carina Swahn, carina.swahn@vgregion.se  

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF levercancer
 • Medicinmottagningen NÄL
 • Specialistmedicinkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 55 53
Fax: 010-435 71 29

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Lena Rydberg, lena.rydberg@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Sofia Nordgren, sofia.nordgren@vgregion.se 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF prostatacancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 40 53
Fax: 010-435 71 75

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Enhetschef: Kicki Ahlén, kicki.ahlen@vgregion.se
Processansvarig: Thomas Berglund thomas.berglund@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska:
Erica Johansson erica.johansson@vgregion.se
Birgitta Andreasson birgitta.sundgren@vgregion.se

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF Skelett- och mjukdelssarkom
 • Ortopedmottagningen
 • Ortopedkliniken
 • Uddevalla


Telefon: 010-435 38 77, 010-435 38 79 
Fax:  010-435 71 82

Verksamhetschef Maria Ahlgren
Område II

Processansvarig: Francisca Jorna francisca.jorna@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Cecilia Garnheim cecilia.garnheim@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Röntgenavdelningen
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 26 55 (röntgen)

Telefon: 010-435 35 65 (koordinator)

I första hand elektronisk röntgenremiss. I andra hand faxa en pappersremiss.

Fax: 010-43 570 96

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig:
Birgit Ullman, birgit.ullman@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Carina Nyman, carina.nyman@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF testikelcancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 32 89
Fax: 010-435 71 75

Processansvarig: Holger Sjöstrand, holger.sjostrand@vgregion.se 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Lisbeth Dewill, lisbet.dewill@vgregion.se 

Remissmottagare:

 • Endoskopienheten 
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 35 85
Fax: 010-435 71 38

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Mari Henriksson Näsman, mari.nasman@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

Verksamhetschef: Graciela Carlson
Område III

Processansvarig: Maria Lindblom, maria.e.lindblom@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

Verksamhetschef: Graciela Carlson
Område III

Senast uppdaterad: 2016-06-17 11:38