Kontaktuppgifter SVF

Här listas kontaktuppgifter för SVF, standardiserade vårdförlopp, inom NU-sjukvården. Vårdförloppen presenteras i bokstavsordning. Listan uppdateras regelbundet. Använd därför endast uppgifterna på denna sida.

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Processansvarig

Johanna Abelsson 

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Carina Hellström 

Sekreterare/registrering och utdata

Marie Cederholm

 • Koordinator SVF ALL
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicinkliniken
 • Uddevalla sjukhus

Telefonnummer och fax

Vid akuta frågeställningar jourtid kontakta hematologjouren, via växeln: 010-435 00 00.


Akut myeloisk leukemi (AML)

Processansvarig

Johanna Abelsson

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Carina Hellström 

Sekreterare/registrering och utdata

Marie Cederholm

Remissmottagare 

 • Koordinator SVF AML
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicinkliniken
 • Uddevalla sjukhus

Telefonnummer och fax

Vid akuta frågeställningar jourtid kontakta hematologjouren, via växeln: 010-435 00 00.


Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Processansvarig

Vassili Merkoulov

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Veronika Skoglund

Medicinsk sekreterare

Joakim Majlöv

Remissmottagare

 • Koordinator SVF DC
 • Diagnostiskt centrum
 • Uddevalla sjukhus

Telefonnummer och fax


Analcancer

Processansvarig

Yanislav Kolev

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Lisbeth Dewill

Remissmottagare

 • Kirurgimottagning
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefonnummer och fax


Bröstcancer

Processansvarig

Zara More

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Annett Gustafsson

Sekreterare/registrering och utdata

Anna Maria Blidner Olsson

Remissmottagare

 • Koordinator SVF bröstcancer
 • Bröstmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla sjukhus

Kontakt

EDI-remiss till adress

UDD BRÖSTCENTRUM/MAMMOGRAFIAVDELNING
Fax: 010-435 71 72

Telefon sekreterare, Bröstcentrum

nås via växeln 010-435 00 00


Buksarkom

Processansvarig

Jan Opatrný

Koordinator/kontaksjuksköterska

Cecilia Garnheim

Sekreterare/registrering och utdata

Malin Melby

Remissmottagare 

 • Koordinator SVF, buksarkom
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefonnummer och fax


Cancer i bukspottkörteln och periampullärt

Processansvarig

Kristina Lundqvist

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Nina Bialowas

Sekreterare/registrering och utdata

Malin Melby

Remissmottagare

 • Koordinator SVF pancreascancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefonnummer och fax


Cancer med okänd primärtumör (CUP)

Processansvarig

Gunnar Lengstrand

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Veronika Skoglund 

Sekreterare/registrering och utdata

Eva Edvardsson

Remissmottagare

 • Koordinator SVF CUP
 • Diagnostiskt centrum
 • Uddevalla sjukhus

Telefonnummer och fax


Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång

Processansvarig

Kristina Lundqvist

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Nina Bialowas

Sekreterare/registrering och utdata

Malin Melby

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF gallblåse- och gallvägscancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefonnummer och fax


Cancer i urinblåsa och övre urinvägar

Processansvarig

Suleiman Abuhusanein

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Maria Tjärndal

Sekreterare/registrering och utdata

Anna Duverin

Remissmottagare

 • Koordinator SVF urinblåsecancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefonnummer och fax


Hudmelanom

Processansvarig

Kirsten Küssner

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Anna Böe

Sekreterare/registrering och utdata

Anna Jalamaa

Remissmottagare

 • Koordinator SVF malignt hudmelanom
 • Hudmottagningen
 • Specialistmedicinkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefonnummer och fax


Huvud- och halscancer

Processansvarig

Åsa Lénberg

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Johanna Henell

Sekreterare/registrering och utdata

Ann-Catrin Jonasson

Remissmottagare

 • Koordinator SVF huvud-halscancer
 • Öron-näs-halsmottagningen
 • ÖNH-kliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefonnummer och fax


Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Processansvarig

Dorota Knut Bojanowska

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Karin Andréasson

Sekreterare/registrering och utdata

Marie Cederholm 

Remissmottagare

 • Koordinator SVF Lymfom och KLL
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicin
 • Uddevalla sjukhus

Telefonnummer och fax


Livmoderhalscancer

Processansvarig

Mari Henriksson Näsman

Koordinator/kontaktsjuksköterska

 • Linda Spetz
 • Charlotte Eriksson

Sekreterare/registrering och utdata

 • Helene Brogeland
 • Lena Bäcker
 • Elisabeth Andersson 

Remissmottagare

Telefonnummer och fax


Livmoderkroppscancer

Processansvarig

Eva Blank

Koordinator/kontaktsjuksköterska

 • Linda Spetz
 • Charlotte Eriksson

Sekreterare/registrering och utdata

 • Helene Brogeland
 • Lena Bäcker
 • Elisabeth Andersson 

Remissmottagare

Telefonnummer och fax


Lungcancer

Processansvarig

Fredrik Dejby

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Ewa Gustafsson

Sekreterare/registrering och utdata

Sofia Nilsson

Remissmottagare

 • Koordinator SVF lungcancer
 • Medicinmottagningen NÄL
 • Specialistmedicinkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefonnummer och fax


Maligna lymfom

Processansvarig

Dorota Knut Bojanowska

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Karin Andréasson

Sekreterare/registrering och utdata

Marie Cederholm

Remissmottagare

 • Koordinator SVF Lymfom och KLL
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicin
 • Uddevalla sjukhus

Telefonnummer och fax


Matstrups- och magsäckscancer

Processansvarig

Kristina Lundqvist

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Nina Bialowas

Sekreterare/registrering och utdata

Malin Melby

Kontaktuppgifter koordinator

 • Koordinator SVF Matstrups- och magsäckscancer
 • Kirurgmottagningen 
 • Kirurgkliniken 
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL
 • Telefon: 010-435 00 00 (växeln)
 • Fax: 010-435 71 37 

Remissmottagare filterfunktion

 • Endoskopienheten NÄL
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)
 • Telefon: 010-435 35 85 (växeln)
 • Fax: 010-435 71 38 

Myelom

Processansvarig

Dorota Knut Bojanowska

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Karin Andréasson

Sekreterare/registrering och utdata

Marie Cederholm

Remissmottagare

 • Koordinator SVF Myelom
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicin
 • Uddevalla sjukhus

Telefonnummer och fax


Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET) och binjurecancer

Processansvarig

Francisca Jorna

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Cecilia Garnheim

Sekreterare/registrering och utdata

Malin Melby

Remissmottagare 

 • Koordinator SVF, Neuroendokrina buktumörer och binjurecancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefonnummer och fax


Njurcancer

Processansvarig

Homayoun Baqaiy 

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Cristin Johansson

Sekreterare/registrering och utdata

Anna Duverin

Remissmottagare 

 • Koordinator SVF njurcancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefonnummer och fax


Peniscancer

Processansvarig

Emil Järbur

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Carina Nyman

Sekreterare/registrering och utdata

Anna Duverin 

Remissmottagare

 • Koordinator SVF peniscancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefonnummer och fax


Primära maligna hjärntumörer

Processansvarig

Hanna Åberg

Koordinator/kontaktsjuksköterska

 • Laila Johansson
 • Helen Forsell 
 • Monica Köwitz

Sekreterare/registrering och utdata

Ida Böttiger

Remissmottagare

 • Tumörkoordinator
 • Neurologmottagningen
 • NU-sjukvården
 • Lärketorpsvägen
 • 461 85 Trollhättan

Telefonnummer och fax


Primär levercancer

Processansvarig

Agnes Futo

Koordinator/kontaktsjuksköterska

 • Susanne Johansson
 • Carina Swahn 

Sekreterare/registrering och utdata

Susanne Johansson 

Remissmottagare

 • Koordinator SVF levercancer
 • Medicinmottagningen NÄL
 • Specialistmedicinkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefonnummer och fax


Prostatacancer

Processansvarig

Lena Rydberg

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Sofia Nordgren

Sekreterare/registrering och utdata

Anna Duverin

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF prostatacancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefonnummer och fax


Skelett- och mjukdelssarkom

Processansvarig

Thomas Berglund 

Koordinator/kontaktsjuksköterska

 • Erica Johansson 
 • Birgitta Sundgren 

Sekreterare/registrering och utdata

Madelene Andersson

Remissmottagare

 • Koordinator SVF Skelett- och mjukdelssarkom
 • Ortopedmottagningen
 • Ortopedkliniken
 • Uddevalla

Telefonnummer och fax

Enhetschef

Kicki Ahlén, kicki.ahlen@vgregion.se 


Sköldkörtelcancer

Processansvarig

Francisca Jorna

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Cecilia Garnheim

Sekreterare/registrering och utdata

Malin Melby

Remissmottagare

 • Röntgenavdelningen
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

I första hand elektronisk röntgenremiss. I andra hand faxa en pappersremiss.

Telefonnummer och fax


Testikelcancer

Processansvarig

Birgit Ullman

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Carina Nyman

Sekreterare/registrering och utdata

Anna Duverin

Remissmottagare

 • Koordinator SVF testikelcancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefonnummer och fax


Tjock- och ändtarmscancer

Processansvarig

Holger Sjöstrand

Koordinator/kontaktsjuksköterska

Lisbeth Dewill

Sekreterare/registrering och utdata

 • Malin Melby
 • Susanne Johansson

Remissmottagare

 • Endoskopienheten 
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefonnummer och fax


Vulvacancer

Processansvarig

Mari Henriksson Näsman

Koordinator/kontaktsjuksköterska

 • Linda Spetz
 • Charlotte Eriksson

Sekreterare/registrering och utdata

 • Helene Brogeland
 • Lena Bäcker
 • Elisabeth Andersson

Remissmottagare

Telefonnummer och fax


Äggstockscancer

Processansvarig

Maria Lindblom

Koordinator/kontaktsjuksköterska

 • Linda Spetz
 • Charlotte Eriksson

Sekreterare/registrering och utdata

 • Helene Brogeland
 • Lena Bäcker
 • Elisabeth Andersson

Remissmottagare

Telefonnummer och fax