Kontaktuppgifter SVF

Här är kontaktuppgifter för de standardiserade vårdförlopp inom NU-sjukvården som startade den 1 september 2015, den 4 april och den 2 maj 2016, samt 3 april 2017.

Vårdförloppen presenteras i bokstavsordning. Listan kommer regelbundet att uppdateras. Använd därför endast den senaste versionen, som finns här:

Processansvarig: Johanna Abelsson johanna.abelsson@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Carina Hellström carina.hellstrom@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator      SVF ALL
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicinkliniken
 • Uddevalla      sjukhus

Telefon: 010-435 01 62 (koordinator)
Telefon: 010-435 01 66  (hematologkonsult)
Fax: 010-435 70 18

Vid akuta frågeställningar jourtid kontakta hematologjouren, via växeln: 010-435 00 00.

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Johanna Abelsson johanna.abelsson@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Carina Hellström carina.hellstrom@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF AML
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicinkliniken
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 01 62 (koordinator)
Telefon: 010-435 01 66  (hematologkonsult)
Fax: 010-435 70 18

Vid akuta frågeställningar jourtid kontakta hematologjouren, via växeln: 010-435 00 00.

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Matthildi Gianestra, matthildi.gianestra@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Annelie Thelander annelie.thelander@vgregion.se och Veronika Skoglund veronica.skoglund@vgregion.se
Medicinsk sekreterare: Carin Skoog, carin.skoog@vgregion.se

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF DC
 • Diagnostiskt centrum
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 54 83
Telefon medicinsk sekreterare: 010-435 55 47
Fax: 010-435 71 39

Verksamhetschef: Camilla Högström
Område I

Processansvarig: Yanislav Kolev, yanislav.kolev@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Lisbeth Dewill, lisbet.dewill@vgregion.se 

Remissmottagare:

 • Endoskopienheten 
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 35 85
Fax: 010-435 71 38

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Carin Wångblad carin.wangblad@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Annett Gustafsson annett.gustafsson@vgregion.se

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF bröstcancer
 • Bröstmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla sjukhus

EDI-remiss till adress: UDD BRÖSTCENTRUM/MAMMOGRAFIAVDELNING
Fax: 010-435 71 72

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson 
Område II

Processansvarig: Jan Opatrný jan.opatrny@vgregion.se

Koordinator/kontakssk: Ann-Christine Lund-Johansson ann-christine.lund-johansson@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF, buksarkom
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 34 14
Fax: 010-435 71 37

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Kristina Lundqvist, kristina.lundqvist@vgregion.se 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Ann-Christine Lund Johansson, ann-christine.lund-johansson@vgregion.se 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF pancreascancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 34 14
Fax: 010-435 71 37

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Gunnar Lengstrand, gunnar.lengstrand@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Annelie Thelander annelie.thelander@vgregion.se och Veronika Skoglund veronica.skoglund@vgregion.se

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF CUP
 • Diagnostiskt centrum
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 35 18
Fax: 010-435 71 39

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Bengt Hallerbäck, bengt.hallerback@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Ann-Christine Lund Johansson, ann-christine.lund-johansson@vgregion.se 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF gallblåse- och gallvägscancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 34 14
Fax: 010-435 71 37

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Jesper Swärd, jesper.sward@vgregion.se 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Maria Andersson, maria.elisab.andersson@vgregion.se 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF urinblåsecancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 40 50
Fax: 010-435 71 75

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Kirsten Küssner, kirsten.kussner@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Anna Böe, anna.boe@vgregion.se 

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF malignt hudmelanom
 • Hudmottagningen
 • Specialistmedicinkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 52 60
Fax: 010-435 71 69

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Åsa Lénberg, asa.lenberg@vgregion.se 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Johanna Henell, johanna.henell@vgregion.se 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF huvud-halscancer
 • Öron-näs-halsmottagningen
 • ÖNH-kliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 37 07
Fax: 010-435 71 42

Verksamhetschef: Carina Karlsson
Område II

Processansvarig: Dorota Knut Bojanowska, dorota.knut@vgregion.se 

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF Lymfom och KLL
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicin
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 52 04 

Fax: 010-435 70 18

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom Område I

Processansvarig: Mari Henriksson Näsman, mari.nasman@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

Verksamhetschef: Anna Hagman
Område III 

Processansvarig: Eva Blank, eva.blank@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

Verksamhetschef: Anna Hagman
Område III

 

Processansvarig: Bo Pedersen, bo.pedersen@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Ewa Gustafsson, ewa.gustafsson@vgregion.se , Lena Bäcker, lena.backer@vgregion.se

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF lungcancer
 • Medicinmottagningen NÄL
 • Specialistmedicinkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 48 56
Fax: 010-435 71 29

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Dorota Knut Bojanowska, dorota.knut@vgregion.se 

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF Lymfom och KLL
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicin
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 52 04 
Fax: 010-435 70 18

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Kristina Lundqvist, kristina.lundqvist@vgregion.se 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Ann-Christine Lund Johansson, ann-christine.lund-johansson@vgregion.se

Kontaktuppgifter koordinator:

 • Koordinator SVF Matstrups- och magsäckscancer
 • Kirurgmottagningen 
 • Kirurgkliniken 
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)
 • Telefon: 010-435 34 14
 • Fax:  010-435 71 37 

Remissmottagare filterfunktion:

 • Endoskopienheten NÄL
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)
 • Telefon: 010-435 35 85
 • Fax: 010-435 71 38 

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Dorota Knut Bojanowska, dorota.knut@vgregion.se 

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF Myelom
 • Hematologmottagningen
 • Specialistmedicin
 • Uddevalla sjukhus

Telefon: 010-435 52 04 
Fax: 010-435 70 18

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvar. Saskia Schulze saskia.schulze@vgregion.se
Koordinator/kontakssk: Cecilia Garnheim cecilia.garnheim@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF, Neuroendokrina buktumörer och binjurecancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 35 65 (koordinator)
Fax: 010-435 71 36

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Homayoun Baqaiy homayoun.baqaiy@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Cristin Johansson, cristin.johansson@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF njurcancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 40 50
Fax: 010-435 71 75

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Srood Hanna, srood.hanna@vgregion.se
Jesper Swärd, jesper.sward@vgregion.se 

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Maria Andersson, maria.elisab.andersson@vgregion.se 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF peniscancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 40 50
Fax: 010-435 71 75

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Hanna Åberg, hanna.aberg@vgregion.se 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Laila Johansson, laila.marie.johansson@vgregion.se

Koordinatorer:
Laila Johansson, laila.marie.johansson@vgregion.se, Helen Forsell, helen.forsell@vgregion.se, Ingalill Sandberg, inga-lill.sandberg@vgregion.se

Remissmottagare:

 • Tumörkoordinator
 • Neurologmottagningen
 • NU-sjukvården
 • Lärketorpsvägen
 • 461 85 Trollhättan

Telefon: 010-435 08 39
Fax: 010-435 71 25

Verksamhetschef: Janne Malmborg
Område I

Processansvarig: Agnes Futo, agnes.futo@vgregion.se 
Koordinator: Susanne Johansson, susanne.karin.johansson@vgregion.se 
Kontaktsjuksköterska: Anna-Stina Johansson, anna-stina.johansson@vgregion.se 

Remissmottagare:

 • Koordinator SVF levercancer
 • Medicinmottagningen NÄL
 • Specialistmedicinkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 55 53
Fax: 010-435 71 29

Verksamhetschef: Gunilla Cederbom
Område I

Processansvarig: Sven Grundtman, sven.grundtman@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Sofia Nordgren, sofia.nordgren@vgregion.se 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF prostatacancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 40 53
Fax: 010-435 71 75

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Sektionsledare; Kicki Ahlén, kicki.ahlen@vgregion.se
Processansvarig: Thomas Berglund thomas.berglund@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Erica Johansson erica.johansson@vgregion.se, Birgitta Andreasson birgitta.sundgren@vgregion.se


Remissmottagare:

 • Koordinator SVF Skelett- och mjukdelssarkom
 • Ortopedmottagningen
 • Ortopedkliniken
 • Uddevalla


Telefon: 010-435 38 77
Fax:  010-435 71 82

Tf. verksamhetschef Carina Karlsson
Område II

Processansvarig: Stefan Ander stefan.ander@vgregion.se
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Cecilia Garnheim cecilia.garnheim@vgregion.se

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF, sköldkörtelcancer
 • Kirurgmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 35 65 (koordinator)
Fax: 010-435 71 36

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig:
Emil Järbur, emil.jarbur@vgregion.se
Jesper Swärd, jesper.sward@vgregion.se 

Koordinator/kontaktsjuksköterska: Maria Andersson, maria.elisab.andersson@vgregion.se 

Remissmottagare: 

 • Koordinator SVF testikelcancer
 • Urologmottagningen
 • Kirurgkliniken
 • Uddevalla Sjukhus

Telefon: 010-435 40 50
Fax: 010-435 71 75

Processansvarig: Holger Sjöstrand, holger.sjostrand@vgregion.se 
Koordinator/kontaktsjuksköterska: Lisbeth Dewill, lisbet.dewill@vgregion.se 

Remissmottagare:

 • Endoskopienheten 
 • Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Telefon: 010-435 35 85
Fax: 010-435 71 38

Verksamhetschef: Maria Wiksten-Ericsson
Område II

Processansvarig: Mari Henriksson Näsman, mari.nasman@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

Verksamhetschef: Anna Hagman
Område III

Processansvarig: Maria Lindblom, maria.e.lindblom@vgregion.se

Koordinator/kontaktsjuksköterska:

Remissmottagare:

Verksamhetschef: Anna Hagman
Område III

Senast uppdaterad: 2018-08-07 11:37