Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdhygien

Vårdhygien är en resurs för all verksamhet inom vård och omsorg när det gäller att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner, samt minska risken för smittspridning.

Coronavirussjukdom, covid-19

OBS!
Folkhälsomyndigheten utkom 2020-06-25 med ändrad rekommendation angående användning av munskydd. Äldre daterade rutiner och informationsmaterial på Vårdhygiens webb är inte uppdaterade avseende den aspekten, men är giltiga i övrigt.

Samlad information till vårdgivare
Vårdhygien covid-19 - Regional rutin
Coronavirus – covid-19 - Lokal rutin NU-sjukvården och Fyrbodal

Covid-19 i ordinärt boende - Regional rutin kommunal vård och omsorg
Covid-19 inom särskilda boendeformer och LSS - Regional rutin kommunal vård och omsorg

Vårdhygieniska aspekter på AC/luftkylare och portabla fläktar

Astma/KOL i sjukvården under covid-19-pandemin

Skyddsutrustning
Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 mellan personal,
patienter och vårdtagare när misstanke om covid-19 saknas
 - Regional rutin
Adekvat skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19 - Framtagen av SU
Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon - Regional rutin
Tillpassning av FFP3-klassat andningsskydd - Instruktion för all vårdpersonal, framtagen av Vårdhygien för kommunal vård och omsorg

Skydd mot smitta av covid-19 - Informationsfilm framtagen av Smittskydd/Vårdhygien Jönköpings län 

Externa transporter
Sittande persontransport covid-19 - Regional rutin

Läs mer
Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen
Folkhälsomyndigheten

Nyheter

Kontakt

Telefon: 010 - 435 47 49 
Bemannas helgfria vardagar 
kl 09.00-11.00 (ej måndagar)
kl 14.00-15.00 (ej tisdagar jämna veckor)

E-post: vardhygien.nu@vgregion.se

Övriga kontaktuppgifter

Senast uppdaterad: 2020-03-16 14:19