Använd handskar på rätt sätt - för patientsäkerhet och miljö

För att uppmärksamma vikten av en korrekt handskanvändning i vården, både av vårdhygieniska skäl och miljöskäl, finns nu en film som tar upp viktiga aspekter. När behövs handskar och när är det bättre med en ren hand?

I Västra Götalandsregionen används 71 miljoner undersökningshandskar per år. Det är den förbrukningsprodukt som används allra mest och som utgör en stor del av VGR:s miljöpåverkan.

Till filmen finns även ett APT-material framtaget, i form av en powerpoint-presentation, som stöd i diskussionerna om hur engångshandskar används i verksamheterna. Finns det en omedveten överanvändning och hur kan man tänka för att inte använda handskar i onödan?

"När använder du och dina kollegor engångshandskar? (ppt)

 

 

− Vi ser att just undersökningshandskar är den förbrukningsprodukt som vi använder allra mest av och som därför också är en stor del av vår miljöpåverkan från produkter. När medarbetare på vårdhygien också lyfte den höga användningen av handskar som ett problem för ”handskspridd smitta” tänkte vi direkt att detta måste vi göra något åt tillsammans, säger Johanna Knape, miljöstrateg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Handskar på Priolistan

VGR har också en Priolista med produkter som har stor betydelse för vår miljöpåverkan och där vi identifierat några produkter där det är möjligt att antingen byta ut en engångsprodukt mot en flergångsprodukt, minskar förbrukningen eller byta en engångsprodukt mot en annan engångsprodukt av ett för miljön bättre material. Handskar är en av de prioriterade produkterna på listan.

− Tanken är att Priolistan ska vara ett enkelt verktyg för verksamheter att arbeta med sin miljöpåverkan från produkter. En del har miljömål som handlar om att minska användningen av engångsprodukter. Då kan Priolistan vara en bra hjälp för att nå målet, säger Jonna Bjuhr Männer, miljöstrateg på Koncernkontoret.