Kommunal vård och omsorg

För ämnesområden som inte behandlas här hänvisar vi till Vårdhandboken.

AC och portabla fläktar


Livsmedelshygien


Ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler


Förrådshantering - ren och steril rutin


Vårdhygieniska riskfaktorer