NU-sjukvården

För dig som arbetar inom NU-sjukvården finns hygiensjuksköterskor och hygienläkare som resurs. Ring eller maila oss om vid behov av rådfrågning! Vi kan rådge inom frågor som rör det patientnära arbetet, val av rengörings- och desinfektionsmetoder, planering av om- och nybyggnationer av vårdlokaler, hantering av tvätt och riskavfall. Vi arbetar även med utbildning av personal inom ämnet vårdhygien och patientsäkerhet. Vi samverkar med smittskydd och andra vårdhygieniska enheter inom och utanför regionen.

För ämnesområden som inte behandlas här hänvisar vi till Vårdhandboken, Folkhälsomyndigheten och Smittskyddet VGR.

Läs mer om Västra Götalandsregionens vårdhygieniska arbete här.